Øvinger

Det kreves minimum 8 godkjente øvinger for å kunne møte til eksamen. Det anbefales på det sterkeste at dere gjør alle øvingene.

For å finne ut hvor mange godkjente øvinger du har, kan du spørre øvingssystemet.

Ny øving legges ut hver mandag i uken før veiledning.

Om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år trenger du ikke å gjøre øvingsopplegget på nytt i år. Dersom du vil ha bekreftelse på at godkjenning fra tidligere år er registrert, må du ta kontakt med Studentservice eller lignende. Øvingslærer har ikke mulighet til å sjekke dette.

Leveringstid- og sted

Innleveringsfrist er onsdag klokken 12.00 for BFY/BMAT/MLREAL/MTEL og torsdag klokken 12.00 for MTTK/MTFYMA etter veiledning.

Innlevering skjer i bokser merket med gruppenummer i 3. etasje i Lavblokk nord.

Tidspunkt for veiledningstime og gruppenummer finner man her.

Øving 13
Innleveringsfrist for øving 13 er mandag 17.11 kl 14:00. Kun de med akkurat 7 godkjente øvinger etter øving 12 vil ha mulighet til å levere. Denne øvingen blir kun godkjent/underkjent og ikke rettet. Det blir ingen øvingstime uke 47.

Øvingsoppgaver

Øvingsoppgavene vil bli lagt ut her. Alle oppgavene er hentet fra læreboken (10. utg).

Oppgaver Kommentarer Løsningsforslag
Øving 1 6.1: 2, 8, 10, 24, 32, 33, 40
6.2: 4, 13
6.3: 6, 15, 25 \(y(0)=0=y'(0)\) i oppg. 25
Øving 2 6.4: 3, 11, 12
6.5: 10, 13, 22, 23, 25
6.6: 6, 16, 17
  6.7: 6
Øving 3 11.1: 2, 14, 15, 16
11.2: 2, 6, 9, 17, 25, 29
11.3: 10
Øving 4 11.4: 11 (9.utgave) Bruk komplekse fourierrekker til å finne fourierrekken
til \(f(x)=x^2\) for \( -\pi < x < \pi \); \(f(x)=f(x+2\pi)\)
11.7: 1
11.9: 5, 6, 8, 9
Øving 5 12.1: 14a), 14d), 15, 19
12.3: 6, 7, 14, 15 12.3:15: Se kun på tilfellet \(F^{(4)}/F>0\)
12.4: 19
Øving 6 12.6: 5, 8, 9, 12, 16, 21, 23
12.7: 4
Øving 7 13.1: 2, 5, 6, 9, 14, 16
13.2: 8, 16, 21, 24, 28, 34, 35
13.3: 6, 14, 16, 18
Øving 8 13.4: 1, 10, 18, 19, 30a,b,c
13.5: 20
13.6: 13, 17
13.7: 15, 17, 26, 30a
Øving 9 14.1: 11, 20, 22, 25, 26, 29, 35
14.2: 4, 13, 22, 23, 24
Øving 10 14.3: 1, 3, 11, 13, 18, 20
14.4: 3, 9, 16
15.1: 16, 18
15.2: 5, 13, 15
Øving 1115.3: 5, 8, 16
15.4: 3, 5, 7, 23, 24
16.1: 2, 5, 12, 6
Øving 1216.2: 1, 7, 9
16.3: 1, 4, 6, 8, 9
16.4: 3, 6, 9, 10
Øving 13A-2, A-30, A-53 Oppgavesamling A Ingen lf
B-25, B-30, B39 Oppgavesamling B
For studenter som mangler en øving
2021-08-27, Espen Robstad Jakobsen