BFY, BMAT, MLREAL og MTFYMA


Spørsmål om kurset?
 1. Les kursets hjemmeside.
 2. Spørsmål om øvinger og grupper:
  • Ta kontakt med øvingslærer eller stud.ass., gjerne per mail.
 3. Andre spørsmål:
  • Ta kontakt med foreleser:
   • i pausene eller rett etter forelesningene eller i treffetiden.
   • Ikke send email.
Beskjeder til parallellen:

 • (14.11.)
  • Neste uke:
   • Jeg gjennomgår eksamensoppgaver og repeterer
   • Eksamensoppgaver: A-4, A-31, A-32, B-13, B-28, Oppg. 2 eksamen desember 2005.
   • Se 'Eksamensoppgaver' i venstre menyen for oppgavene.
   • Lekse: Les igjennom følgende repetisjonsslides til tirsdagsforelesningen.
  • Slides fra forelesningene:
   • Her er alle slides.
   • Obs: Forbehold om feil! De fleste slids forekommer 2 ganger.
  • Formelark til eksamen
   • Lagt ut på hovedsiden for kurset.
  • Referansegruppe:
   • Nytt møte siste uken i November
   • Jeg ønsker innspill til hele semesteret - forelesninger, øvinger, vanskeligheter?
   • Ting som kan forbedres?
 • Eldre meldinger:
  • Møte i Referansegruppen 5.9.
   • Se under for kort referat.
   • Husk: Gruppen representere deg, du må si i fra hvis du vil den skal ta opp noe, f.eks. ang. forelesninger, øvinger etc.
    (Ta gjerne også kontakt direkte med foreleser/øvingslærer).
  • Gruppeinndeling for øvinger:
   • Se 'Gruppeinndeling' i venstre meny.
   • OBS: BFY og MTFYMA:
    • hvis tirsdagsveiledning ikke passer, kan dere gå på veiledning på onsdag.
    • Men: øvingen må leveres i boksen til den gruppen du opprinnelig er satt opp i.
    • Tirdagsfolk som velger onsdag, må fordele seg på alle onsdagsgruppene, MTTK og MTFYMA.
  • Forelesning 14.11.
   • Flyttes til aud. KJL1
 • Læringsmål: Se her.
 • Første forelesning: Tirsdag 19. august.
 • Første øvingstime: Uke 35.
 • Treffetid: Mandager 14:15-15:00 rom 1148, SB2

Lekser:

 • (16.09.): Repeter løsning av ordinære differensiallikninger fra Matematikk 3/Lineær Algebra
 • (16.09.): Les Kreyszig kap 12.2 selv.
 • (12.09.): Repeter komplekse tall, absoluttverdi og eksponentialfunksjon fra Matematikk 3/Lineær Algebra
 • (05.09.): Les Kreyszig kap 11.3 selv.
 • (19.08.): Repeter delbrøksoppspaltning.

Forelesninger

 • Tirsdag 12:15-14:00 i H3
 • Fredag 08:15-10:00 i H3

Faglærer

 • Kontor 1148, Sentralbygg 2
 • Treffetid: Mandag 14:15-15:00, rom 1148 SB2

Referansegruppe

NavnLinje
Øyvind Follan MTFYMA
Andrea Høeg MTFYMA
Lars Snekkerhaugen MTFYMA
Thor Tunge BFY

Referansegruppen er et bindeledd mellom studentgruppen og faglærer. Du finner mer informasjon om referansegrupper her.

Første møte:

 • Fredag 05.09.2014 11:15-12:00 rom 1148 SB2.
 • Generelt var tilbakemeldingen av studentene er (meget) godt fornøyd med opplegget i faget. Forelesningene fungerer bra og oppsummeringsslids'ene er populære. Øvingene er lange men gode.
 • To ønsker kom opp:
  1. Mat 4D videoforelesninger på nett, hvordan forholder de seg til forelesningene i Mat 4K?
  2. Noen ganger er det helt fult - kan vi flytte til større sal?
 • Svar:
  1. Se svar på 'Hovedside' for kurset.
  2. Nei, desverre. Det fins ingen ledige auditorier med større kapasitet på tirsdager.
   På fredager har det ikke vært like fult, så vi ser det an litt til.
 • Kommentarer:
  1. Slides vil bli lagt ut når jeg er ferdig med forelesningene.
  2. Lange øvinger? Husk at du ikke trenger å gjøre alle oppgavene for å få godkjent.
   Men jo mer du regner, jo bedre kommer du til lære faget.
  3. Er det mer som burde tas opp? Gi beskjed til faglærer eller referansegruppen.

Andre møte:

 • Tirsdag 14.10.2014 13:15-13:10 aud H3.
 • Gruppen hadde kun fått to innspill, begge meget positive.
 • Øvingene føltes mindre lange nå enn i begynnelsen av semesteret.
 • Det virker som det går veldig greit med kurset.

Tredje møte:

 • Tirsdag 25.11.2014 10:15-11:00 rom 1148 (SB2).
 • Gruppen har bare fått et par innspill, alle veldig positive.
 • Noe som har vært spesielt bra:
  • Mye oppsummering underveis i forelesningene (både slides og ellers)
 • Øvingene har vært gode og lange.
 • Variablet/dalende oppmøte på stud.ass.timer, men tilbudet er positivt.
2014-11-25, Espen Robstad Jakobsen