Parallellen for MTFYMA

Timeplan under teknostart

Timeplan etter teknostart

Forelesninger

Foreleser

Kristian Seip

Treffetid og -sted (nytt fra og med uke 39, dvs. første gang 25.9.): Onsdag kl. 9:00-10:00, auditorium F2 i Gamle fysikk.

2018-01-30, Hallvard Norheim Bø