Hjemmeside for MA0003 - Brukerkurs i matematikk for Informatikere - Høst 2009

Beskjeder:

 • 9. august: Nettsidene er oppe og går!
 • 17. august: Vi ser på gruppeinndeling på onsdag på forelesning.
 • 19. august: Dersom regneferdighetene er litt rustne anbefales appendikset startende på side 599 i Bittingers bok. For sikkerhets skyld er hovedparten av oppgavene i første oppgavesett hentet fra dette kapittel. Oppgavene er lagt under posten øvinger.
 • 24. august: Gruppene er delt inn og lagt ut under øvinger på denne siden. Det er mange som ikke har meldt seg på øvingsgruppe enda selvom det år efter år viser seg å være en svært dårlig ide. Kan en ikke komme på forelesning så skriv en mail om hvilket tidspunkt som passer best så skal jeg tildele en gruppe.
 • 2. september: Det er lagt ut hva som har blitt forelest fra Bittingers bok, samt hva som er planen neste mandag. Merk at jeg ikke følger oppbyggingen i boken kapittel for kapittel så det er en god ide å se på slides fra forlesningene i tillegg.
 • 4. september: 3. øving er lagt ut. Det er veldig mye oppgaver for de som trenger trening i derivasjon da det er helt helt helt helt nødvendig i dette kurs å være stø i dette. De som ikke trenger dette slipper litt billigere unna.
 • 13. september: 4. øving er lagt ut i tillegg til de første par seksjoner av notene om differensialligninger.
 • 18. september: Notene er oppdatert
 • 27. september: Neste øving er lagt ut og notene er oppdatert.
 • 4. oktober: Øving 7 og nyeste versjon av notene er lagt ut. Se under pensum for pensum til midtsemesterprøven.
 • 6. oktober: Det er rettet to trykkfeil i notene så ha nyeste versjon på øvingene. Angående innlevering av øving 7 blir det mandag den 19 oktober. Altså ingen innlevering neste uke 12.-16. oktober. I tillegg vil bestått midtsemesterprøve telle som en godkjent øving. For bestått (karakter E) kreves 40 prosent uttelling.
 • 8. oktober: Midtsmesterprøve på :!::!:mandag kl. 10.15-11.45 i S2:!::!:. Pensum som før beskrevet under pensum nederst på denne siden.
 • 9. oktober: En god forberedelse i helgen til Midtsemesterprøven vil være å se på alle innleveringene og treningsoppgavene som er gitt. Oppgavene på midtsemesterprøven vil være lettere enn innleveringsoppgavene og mer som treningsoppgavene.
 • 10. oktober: Midtsemesteruken 12.-16. oktober er øvingsfri, men ikke forelesningsfri. Vi er nå ferdig med første halvpart av kurset og skal starte nytt tema onsdag.
 • 11. oktober: Dagens midtsemesterprøve med fasit her. Og fordeling av karakterer her.
 • 17. oktober: Øving 8 er lagt ut. Frist: mandag den 26.10.
 • 25. oktober: :!:Forelesning mandag den 26. oktober må desverre avlyses:!: da jeg ikke kommer meg hjem fra konferanse grunnet flykanselleringer. Jeg finder et nytt tidspunkt for denne forelesningen senere. Dessuten er 9. øving lagt ut med innleveringsfrist mandag den 2. november kl 12.
 • 4. November: Det blir ekstra forelesning fredag den 13. november kl 14.15-16.00 i S4 på stripa. Mandag den 9. fortsetter jeg med slutten på kapittel 1.9 før vi fortsetter med kap 2.1-2.2.
 • 9. November: Øvging 11 er lagt ut.
 • 12. November: Øvging 12 er lagt ut. Frist mandag den 23. november kl 12.00. Siden jeg lovet at midtsemesteren talte som en øving og siden innføring av kandidatnummer gjør at jeg ingen mulighet har for å vite hvemn som møtte, er det tilstrekkelig med 7 godkjente for å ta eksamen i stedet for 8 som først opplyst. Hvis en etter øving 12 mangler en, og BARE en, kan en levere inn en tidligere ikke-godkjennt på nytt. Det er ikke mulighet for å levere inn ikke tidligere levert øving. En liste over godkjente blir lagt ut snarest. Kontakt studassen din hvis du ikke klarer å vente. Nederst på denne siden er dessuten ferdig pensum lagt ut i tillegg til noen gamle eksamensoppgaver.
 • 16. november: Fredagsgruppen er nå oppført på listen over godkjente og snart godkjente.
 • 25. november: Øvingslistene er oppdaterte. De som ikke har godkjent fra før og som ikke har godkjent årets øvingsopplegg vil motta brev om dette i posten.
 • 1. desember: Det blir repetisjon av numerikk og gjennomgang av oppgaver fredag den 4. desember kl 10.15-14.00 i R5 i realfagbygget.
 • 6. desember: Som annonsert fredag blir det anledning for å møte studasser, regne oppgaver og komme med spørsmål mandag den 7. desember 10-14 i S4. Eksamen avholdes kl 15-19 i ulike rom på Gløshaugen. Du må selv sjekke på studentweb hvor du skal være.
 • 8. desember: Gårsdagens eksamen med løsning ligger her.
 • 9. desember: Kommentarer og karakter-statistikk til gårsdagens eksamen liggerher.

Kursbeskrivelse:

Kurset behandler funksjoner av en variabel, lineære, potens, eksponential og Logaritmefunksjoner, derivasjon, differensialligninger og numerisk løsning av differensialligninger ved hjelp av datamaskin. Videre behandles lineære ligningsystemer, vektorer, matriser og grunnleggende matriseregning. Dette knyttes opp mot anvendelser innen data.

Foreleser:

Steffen Junge, Rom 926 sentralbygg II, steffej [at] math [dot] ntnu [dot] no

Forelesninger:

 • Mandag 10.15-12.00 i S2
 • Onsdag 8.15-10.00 i R5

Første gang mandag den 17. august i uke 34.

 • 1. forelesning: Litt generell informasjon og gode råd for å lykkes i MA0003.
 • 2. forelesning: Løst og fast om ligninger og grafer. Mye antas kjennt fra før, men også lidt nytt. I Bittingers bok er dette:Appendix s. 599 + kapittel R1+R4.
 • 3. forelesning: Funksjoner, komposisjon av funksjoner, invers funksjon, potens og logaritme. Jeg har lagt til et par slides som ikke var på forelesningen om irrasjonale potenser. I Bittingers bok er dette: R2+R3+R5+kap 3.1 s. 304 til øverst side 308.
 • 4. forelesning: Mer om logaritme, grenser, kontinuitet. I Bittingers bok er dette: kap 3.2 s.319-326 nederst+ kap 1.2.
 • 5. forelesning: Derivasjon og kurvedrøfting. Kap. 1.4-1.7+2.1+2.4+3.5
 • 6. Forelesning. Regnet de siste eksemplene fra 5. forelesning og gikk videre med eksamensoppgaver fra mai 2009 og juni+desember 2008.
 • 7. forelesning: Asymptoter, polynomdivisjon, anvendelser av derivasjon. Kap: 2.3, 2,4, 2,5 i Bittinger.
 • 8. forelesning: Implisitt derivasjon og intro til diffligninger. Kap 2.7 i Bittinger og seksjon 1.1-1.2 i notene om Differensialligninger
 • 9. forelesning: Antiderivasjon, Kap 1.4 i notene og 4.5-4.6 i Bittinger.

Kursmateriell:

 • M.L. Bittinger: "Calculus and its applications" 9. utgave, 2007.
 • D.C. Lay, "Lineære ligninger og matriser" utdrag ved Ole Enge, 2004
 • Noter (Versjon 1.5).

Øvinger:

Det vil bli gitt 13 øvinger hvorav 8 må godkjennes for å få adgang til endelig eksamen. Ut over innleveringsoppgaver vil det bli gitt treningsoppgaver hver uke.

Øvingene avholdes i smågrupper på ca. 20 studenter med en studentassistent til stede. Det anbefales på det kraftigste å gjøre bruk av dette tilbudet.

Øvingstimene avholdes første gang i uke 35.

Øvinger leveres mandag påfølgende uke senest kl 12.00 i hyllene merket med Tidspunkt, romnummer og MA0003 i lavblokk nord 3. etasje.

Eksamen og midtsemesterprøve:

Midtsemesterprøve avholdes 12. oktober i S2 kl 10.15-11.45 og teller 20 prosent mot endelig karakter. Dog bare i positiv retning. Midtsemesterprøven vil bestå av multiple choice spørsmål, der feil svar teller negativt. Eksamen er skriftlig og teller 80 prosent mot endelig karakter. Den avholdes 7. desember 2009. Tillatte hjelpemiddel til både midtsemester og eksamen er gitt ved hjelpemiddelkode C. Spesifiserte trykte eller håndskrevne hjelpemiddel er ett håndskrevet gult A4-ark stemplet av "institutt for matematiske fag". Disse fås på instituttkontoret 7. etasje SBII.

Pensum

Endelig pensum:

 1. Bittinger & Ellenbogen, "Calculus and its applications, ninth edition":
  • Appendix (s.599-609)
  • R1-R5
  • 1.1-1.7
  • 2.1+2.3-2.7
  • 3.1-3.5
  • 4.5+4.6 (dekkes også av notene)
 2. Alt i notene.
 3. Lay, "Lineære ligninger og matriser":
  • 1.1-1.4
  • 1.8+1.9 frem til avsnittet "Existence and Uniqueness Questions".
  • 2.1 frem til "Powers of a Matrix".
  • 2.2
 4. Alle treningsoppgaver og alle innleveringsoppgaver (utenom de med *-merke).

Gamle eksamensoppgaver:

Her en liste av tidligere eksamensoppgaver vi kan regne med årets pensum in mente. Fra tidligere år er der ingen oppgaver i numerikk - dvs Newtons metode, Eulers metode og modifisert Euler. Her henvises til innleveringsoppgaver og oppgaver i notene.

2018-01-31, Hallvard Norheim Bø