Beskjeder

Nye beskjeder

10.08: Eksamenssett og løsningsforslag til konteeksamen ligger under Eksamensoppgaver

21.05: Årets eksamenssett og et løsningsforslag:

Eldre beskjeder

09.05: Her er en kort oversikt over pensum. Det er den samme jeg viste under første repetisjonsforelesning. Husk at den ikke dekker absolutt alt vi har vært gjennom, men kun noen sentrale tema.

Angående 14. mai: basert på responsen i spørreskjemaet kommer jeg til å ta en kort gjennomgang av maksimering/minimering av flervariabelfunksjoner (Kapittel 10.6). Bruk skjemaet dersom du har andre ønsketema.

03.05: Jeg har reservert Aud. S5 på mandag 14. mai, fra klokken 10 til 15. Der kan du regne oppgaver, alene eller i samarbeid med andre. Jeg vil også være tilgjengelig for eventuelle spørsmål. Hvor lenge vi holder på avhenger av etterspørselen, men jeg vil iallfall være tilstede fra 10-12.

Er det konkrete tema eller eksamensoppgaver du har spørsmål om så fyll ut dette spørreskjemaet så snart som mulig. Dersom mange lurer på det samme tar jeg en gjennomgang i plenum.

23.04: I dag (mandag) kom vi gjennom integrasjonsteknikker og differensialligninger. Torsdag vil vi repetere stoff fra resten av kurset. Oppgaver:

 • V2006: Oppgave 2
 • Jan. 1999: Oppgave 2
 • H2005: Oppgave 2
 • V2002: Oppgave 5
 • V2009 Oppgave 3 (ny 25.04)
 • Jan. 2002: Oppgave 4

Utvalget kan har blitt justert (og forbedret!) (25.04). Du kan se bort ifra spørsmålet om "global ekstremalverdi" i Jan.2002-oppgaven.

19.04: I grove trekk kan kurset deles inn i fem deler:

 1. Integrasjonsteknikker (Kap. 7)
 2. Differensialligninger (Kap. 8)
 3. Matriser, vektorer og lineære ligningsystem (Kap. 9)
 4. Funksjoner av flere variabler (Kap. 10)
 5. Systemer av lineære differensialligninger (Kap. 11)

På mandag (23.04) skal vi repetere Del 1 og 2, samt litt av Del 3. Forelesningen vil ta utgangspunkt i følgende eksamensoppgaver:

 • V2005: Oppgave 2
 • H2003: Oppgave 1 (b)
 • Jan. 2002: Oppgave 1 (b), Oppgave 2
 • V2007: Oppgave 2 ( c)
 • V2011: Oppgave 1 (b)
 • Jan. 2001: Oppgave 7
 • V2006: Oppgave 2
 • H2003: Oppgave 5
 • Jan. 1999: Oppgave 2

(Merk: det kan dukke opp andre eksempler.) Eksamensoppgavene finner du her. Forsøk dere på oppgavene før forelesningen.

De gjenstående delene av pensum blir repetert på torsdag (26.04). Vi vil gjennomgå det vi ikke får tid til på mandag, samt noen oppgaver annonsert i løpet av neste uke.

17.04: Litt info om resten av kurset:

 • På torsdag (19.04) skal vi avslutte pensum med å se på systemer av ikke-lineære differensialligninger (Kap. 11.3 og 11.4). Dette er et stort tema; vi skal bare få en liten smakebit.
 • På mandag og torsdag neste uke repeterer vi (deler av) pensum. Jeg gjennomgår noen utvalgte oppgaver fra tidligere eksamenssett, samt teorien/metodene som brukes for å løse disse. Hvilke oppgaver jeg skal fokusere på blir annonsert her i løpet av uken.
 • Litt nærmere eksamen (som er 21. mai) legger vi inn en dag til ytterligere repetisjon og eksamensforberedelse. Sannsynligvis i form av et "regneverksted", samt noe oppgaveløsing i plenum. Jeg vil også være tilgjengelig for spørsmål. Mer info kommer.

16.04: Referat fra referansegruppemøtet 26. mars har blitt lastet opp. Du finner det her.

19.03: Det blir nytt møte i referansegruppen mandag 26. mars. Ta kontakt med representantene dersom du har noe du ønsker at de skal ta opp på møtet.

08.03: Her finner du Java-appleten jeg brukte til å plotte grafer, nivåkurver og tangentplan til funksjoner av to variabler i dagens forelesning. Litt eksperimentering med denne øker forståelsen av flervariabelfunksjoner. Du kan også bruke Wolfram Alpha eller Google til å plotte grafer. Skriv f.eks. "plot z = x^2 + y^2".

27.02: Torsdagsforelesningen denne uken (dvs. torsdag 1.mars) vil gi en repetisjon/oppsummering av kapittel 9. Martin Stormoen er gjesteforeleser.

19.02: Referat fra første møtet i referansegruppen har blitt lastet opp. Du finner det her.

20.01: Kursets referansegruppe har blitt opprettet. Denne skal fungere som et bindeledd mellom studenter og foreleser/institutt. Ta kontakt med medlemmene dersom du har noe du ønsker at de skal ta opp med meg (angående f.eks. øvinger, forelesninger eller pensum). Vi skal ha vårt første møte innen et par uker.

12.01: I dag fullførte vi Kapittel 7 om "integrasjonsmetoder". Vi måtte gå ganske raskt gjennom deler av dette (spesielt delbrøkoppspalting). Dersom noe var uklart så ta en titt i boken. Husk at vi i dette kurset kun bruker integrasjonsmetodene på relativt enkle eksempler, mens boken går litt mer i dybden. Dersom du får til oppgavene på Øving 1 (samt lignende oppgaver) kan du ta det med ro: vi trenger ikke mye mer avanserte eksempler enn disse. Jeg starter neste forelesning med enda et eksempel på en delbrøkoppspaltings-oppgave, slik at det (forhåpentligvis) blir fullstendig klart hvordan disse kan løses.

10.01: Det er noen mangler i min oversikt over hvilke studieprogram dere tilhører. Sjekk at du er satt opp på den øvingsgruppen du ønsker å følge. Si fra dersom du ønsker å bytte gruppe.

10.01: Jeg har lagt ut en liste over gruppeinndelingen her. Tidspunkt for de ulike øvingsgruppene finner du her. Det er mulig å bytte øvingsgruppe nå i starten. Send meg en epost eller si fra på forelesning.

09.01: Det er noen som ikke har læreboken enda så jeg har lagt ut en PDF med oppgavetekstene i Øving 1.

29.12: Første forelesning: mandag 9. januar, klokken 15.15–17.00 i Auditorium S5

18.12: Kursnettsiden er uferdig. Opplegget blir nok omtrent som forrige gang, så ta en titt på nettsidene fra våren 2011.

2012-08-10, alexlun