TMA4120 Matematikk 4K høsten 2021


FELLESMELDINGER

Hei og velkommen til Matematikk 4K !

Dato Tittel Melding
02.09.22 Eksamen 18.8. 2022 Oppgaver og lf
02.09.22 Eksamen 18.8. 2022 Sensurveiledning
17.12. Eksamen 3.12. 2021 Sensurveiledning
09.12. Eksamen 3.12. 2021 Oppgaver og lf.

04.12. LF på eksamen … legges ut på torsdag 9.12. (Det må tex-es og kvalitetssikres først)

30.11. Lykke til! … med forberedelser og på eksamen!!

24.11. Eksamen


OBS

Formelark
Fredag 3. desember kl 09:00-13:00.
4 timers skriftlig skoleeksamen (som før Korona).

Viktig info om eksamen fra NTNU. Les spesielt Forbered deg og På eksamensdagen.

Dere får utdelt et formelark på eksamen. Dette finner dere under 'Kursinformasjon' i menyen.

PS: "Matematisk Formelsamling" av Karl Rottmann vil ikke være tillatt under eksamen.

Mattelab
før eksamen
Se tabell under.
Dag Dato Tid Rom Hvem
Mandag 29.11. 10:15-12:00 F2 Espen, Anders
Tirsdag 30.11. 10:15-12:00 S7 Yuya, Mathias
Onsdag 01.12. 10:15-12:00
12:15-14:00
S7 Espen, Anders
Yuya, Mathias
16.11. Spørreundersøkelse Hjelp oss å evaluere faget ved å svare på vår spørreundersøkelse (trykk på lenken). Den tar ca 5 min. Alle svar er anonyme og du kan bruke mobilen til å svare. Svarskjemaet tilfredsstiller GDPR og krever (NTNU) Feide innlogging. Undersøkelsen stenger fredag 26.11.
Stor takk til alle som svarer og hjelper oss å evaluere faget! :-D
3. referansegruppemøte Se info under hver parallell.
Neste uke: Repetisjon og gjennomgang av eksamensoppgaver.
Espen repeterer og regner eksamen desember 2015 og Yuya eksamen desember 2018. Se informasjon for hver parallell.
Øvinger:
Øving 13:
Frist Øv 12 og 13:
Du må ha 8 godkjente øvinger for å ta eksamen
Ekstraøving kun for dem som mangler en øving. Ingen løsningsforslag.
Onsdag 17.11. kl 23:59.
Pga. av tidsnød (frist fra eksamenskontoret) vil disse kun bli godkjent. Ingen retting.
26.10. Repeter til neste uke Taylors formel, Taylors teorem, Taylorrekker, metoder for å finne Taylorrekker (fra Matematikk 1/Grunnkurs analyse 2).

God plass… … i forlesningssalene. Mange flere kan komme. Læringsutbyttet er trolig størst for dem som er tilstede.
Om eksamen Det blir en normal eksamen i år. Det vil kreves god jobbing for å få et bra resultat.
Eksamner fra koronatiden er (for) enkle og gir et galt inntrykk (de skulle bare skille på bestått/ikke bestått).
18.10. Repeter til neste uke Følger, rekker og konvergenstester (fra Matematikk 1/Grunnkurs analyse 2).
Referansegrp-møte 2 … er nå avholdt i begge paralleller.
Mer info kan finnes under din parallell, se i menyen.
28.09. Repeter til neste uke Komplekse tall, imaginær enhet, polar form, det komplekse plan
20.09. 1-metersregelen
opphevet…
… i forelesninger og øvingstimer. Fra og med tirsdag 21.09. kan forelesningssaler og øvingsrom brukes med full normal kapasitet.
Restriksjoner fra 24.08. (se under) er derfor opphevet og alle som vil kan komme i forelesning og på øvingstimer.
Check-in og generelle smittevernråd (se under) gjelder fremdeles.
Repter til
tirsdag 21.09.
Løsning av 2. ordens ordinære differensiallikninger med konstante koeffisienter (Matematikk 3/Lineær Algebra)
Karakteristisk likning, \(\sin,\cos,\exp\) løsninger .
Vi trenger dette når vi skal se på separasjon av variable-metoden.
Selvstudium Utledning av bølgelikningen, kap. 12.2 i Kreyszig. 
17.09. Referansegrp-møte 1 Se under hver parallell for mer info. Kort referat for parallell 1.
Lange øvinger? Noen studenter synes det er my jobb med øvingene. Etter å ha diskutert dette med referansegruppene velger vi å beholde ca dagens lengde, men presisere at det ikke er nødvendig å gjøre alle oppgavene for å få godkjent. Det viktigste er å gjøre en god innsats.
Digital øvingstime? Den finnes allerede, se 'Øvingsgrupper' i venstre menyen.
07.09. Selvstudium Les selv kap 11.3 i Kreyszig.
Repeter til neste uke Komplekse tall generelt og spesielt \(e^{ix}=\cos x + i \sin x\) der \(i^2=-1\). Kjent fra Matematikk 3/Lineær Algebra.
Stoffet er dekket av kap. 13.1 og 13.2 i Kreyszig.
30.08. Øving 1 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag denne uken kl 23:59
27.08. Øvingsgrupper Inndelingen er klar - see "Øvingsgrupper" i venstre meny.
Merk antallsbegrensninger og smittevern!
24.08. 1-metersregelen … er gjeninnført i Trondheim. Konsekvenser:
Forelesninger: Kun halvparten kan møte, resten må strømme/se opptak. For inndeling se Parallell 1 MTFYMA-BFY-BMAT og Parallell 2 MTTK-MLREAL.
Øvinger: Første kvinne/mann til mølla til maks kapasitet er nådd og studass sier det er fullt.
Endringer og justeringer vil trolig komme etterhvert.
22.08. COVID19:. Fremdeles en stor utfordring og mange er ikke fullvaksinerte. Smitte inn kan føre til redusert undervisningstilbud, folk i karantene, og i verste fall alvorlig sykdom. Hold avstand og unngå fysisk kontakt, sier kommuneoverlegen.
- hold deg hjemme om du er syk,
- hold avstand,
- sprit hender,
- registerer deg på check-in hver gang,
- bruk smittestopp-appen.
Forelesninger
Øvinger
Første forelesning: Mandag 23. august
Første øvingstime: Uke 35

OBS: Du må godkjenne utdanningsplanen din (i studentweb) for å komme på en øvingsgruppe. Frist Torsdag 26.8.
Filming/opptak: Forelesningene filmes og kan følges i sanntid eller i opptak i Panopto. Opptakene er merket med Parallell 1 og Parallell 2.

Ingen lyd eller bilde fra selve salen der studentene sitter. Bare studenter i salen kan stille spørsmål.

Lenke til opptak/streaming:
https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=7355e2a0-213a-4885-a8ad-ad2f00e02ebe

Paralleller

 1. MTTK-MLREAL ………….. Faglærer: Yuya Suzuki

Panopto

Har du spørsmål?

 • Spørsmål om øvinger/øvingsgrupper:
 1. Sjekk først hjemmesiden nøye
 2. Spørr deretter din studass
 3. Spørr deretter din overstudass i treffetiden
 4. Hvis alt annet slår feil - send mail til din overstudass
 • Andre spørsmål om undervisningen:
 1. Sjekk først hjemmesiden nøye
 2. Kontakt deretter din faglærer i pausen og rett etter forelesningene er slutt
 3. Kontakt deretter din faglærer i treffetiden
 4. Hvis alt annet slår feil - send epost til din faglærer
2022-09-02, yuyas