TMA4120 Matematikk 4K høsten 2021


FELLESMELDINGER

Hei og velkommen til Matematikk 4K !

Dato Tittel Melding
17.09. Repter til
tirsdag 21.09.
Løsning av 2. ordens ordinære differensiallikninger med konstante koeffisienter (Matematikk 3/Lineær Algebra)
Karakteristisk likning, \(\sin,\cos,\exp\) løsninger .

Vi trenger dette når vi skal se på separasjon av variable-metoden.

Selvstudium Utledning av bølgelikningen, kap. 12.2 i Kreyszig. 

Referansegruppemøter Se under hver parallell for mer info. Kort referat for parallell 1.

Lange øvinger? Noen studenter synes det er my jobb med øvingene. Etter å ha diskutert dette med referansegruppene velger vi å beholde ca dagens lengde, men presisere at det ikke er nødvendig å gjøre alle oppgavene for å få godkjent. Det viktigste er å gjøre en god innsats.

Digital øvingstime? Den finnes allerede, se 'Øvingsgrupper' i venstre menyen.

07.09. Selvstudium Les selv kap 11.3 i Kreyszig.
Repeter til
neste uke
Komplekse tall generelt og spesielt \(e^{ix}=\cos x + i \sin x\) der \(i^2=-1\). Kjent fra Matematikk 3/Lineær Algebra.
Stoffet er dekket av kap. 13.1 og 13.2 i Kreyszig.
30.08. Øving 1 Se "Øvinger" i venstre meny. Frist: Søndag denne uken kl 23:59
27.08. Øvingsgrupper Inndelingen er klar - see "Øvingsgrupper" i venstre meny.
Merk antallsbegrensninger og smittevern!
24.08. 1-metersregelen … er gjeninnført i Trondheim. Konsekvenser:
Forelesninger: Kun halvparten kan møte, resten må strømme/se opptak. For inndeling se Parallell 1 MTFYMA-BFY-BMAT og Parallell 2 MTTK-MLREAL.
Øvinger: Første kvinne/mann til mølla til maks kapasitet er nådd og studass sier det er fullt.
Endringer og justeringer vil trolig komme etterhvert.
22.08. COVID19:. Fremdeles en stor utfordring og mange er ikke fullvaksinerte. Smitte inn kan føre til redusert undervisningstilbud, folk i karantene, og i verste fall alvorlig sykdom. Hold avstand og unngå fysisk kontakt, sier kommuneoverlegen.
- hold deg hjemme om du er syk,
- hold avstand,
- sprit hender,
- registerer deg på check-in hver gang,
- bruk smittestopp-appen.
Bekymret eller i risikogruppe? Du trenger ikke møte fysisk – forelesningene kan strømmes direkte eller sees i opptak

Forelesninger
Øvinger
Er du frisk, kan du møte på forelesning og øving – men:
- du må respektere antallsbegrensningen og følge din gruppe,
- du må følge alle smittevernråd,
- du registrere deg i check-in,
- og holde god avstand til foreleser

Første forelesning: Mandag 23. august
Første øvingstime: Uke 35

OBS1: Du må godkjenne utdanningsplanen din (i studentweb) for å komme på en øvingsgruppe. Frist Torsdag 26.8.
OBS2: Pga. Korona kan du kun gå i øvingstimen til din egen øvingsgruppe.
Filming/opptak: Forelesningene filmes og kan følges i sanntid eller i opptak i Panopto. Opptakene er merket med Parallell 1 og Parallell 2.

Ingen lyd eller bilde fra selve salen der studentene sitter. Bare studenter i salen kan stille spørsmål.

Lenke til opptak/streaming:
https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=7355e2a0-213a-4885-a8ad-ad2f00e02ebe

Paralleller

 1. MTTK-MLREAL ………….. Faglærer: Yuya Suzuki

Panopto

Har du spørsmål?

 • Spørsmål om øvinger/øvingsgrupper:
 1. Sjekk først hjemmesiden nøye
 2. Spørr deretter din studass
 3. Spørr deretter din overstudass i treffetiden
 4. Hvis alt annet slår feil - send mail til din overstudass
 • Andre spørsmål om undervisningen:
 1. Sjekk først hjemmesiden nøye
 2. Kontakt deretter din faglærer i pausen og rett etter forelesningene er slutt
 3. Kontakt deretter din faglærer i treffetiden
 4. Hvis alt annet slår feil - send epost til din faglærer
2021-09-17, Espen Robstad Jakobsen