Fremdriftsplan (mindre endringer er mulig)

Uke Avsnitt (Kreyszig) Tema Øving Kjente metoder som blir brukt
34 6.1–6.3 Laplacetransformasjon, diff.ligninger uekte integral, delbrøksoppspalting, substitusjon
35 6.4–6.7,
(11.1)
Laplacetransformasjon, delta-funksjonen, konvolusjon 1 iterert dobbeltintegral, skifte integrasjonsrekkefølge,
løsning av lineære likningssystem
36 11.1–11.2
11.3 - kort kapittel, selvstudium
Fourierrekker, Fourier sin og cos rekker, like og odde utvidelser
Anvendelse på inhomogene diff.likn.
2 periodiske, odde og like funksjoner,
For 11.3: inhomogene 2. ordens diff. likn.
37 11.4, 11.7, 11.9
Kap. 11.4 i 9. utg. av Kreyszig (finnes ikke i utgave 10).
Approksimasjon med trigonometriske polynom, komplekse Fourierrekker.
Fourierintegral og -transform
3 Komplekse tall, \(e^{ix}=\cos x + i \sin x\),
sammenheng mellom Riemannsum og integral
38 11.9, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 Fourier transform
Partielle differensialligninger, separasjon av variabler, bølgelikningen
4 Separable diff.likn., løsning av 2. ordens diff.likn. (karakteristisk likn.), Fourierrekker, sinus til sum av to vinkler.
39 12.5, 12.6, 12.7(Use of Fourier transforms, Example 1, Example 3) Partielle differensialligninger, separasjon av variabler, løsning ved Fouriertransformasjon, d'Alamberts løsning
Varme-, bølge- og Lapace likninger
5 Separable diff.likn., løsning av 2. ordens diff.likn. (karakteristisk likn.), Fourierrekker, Fouriertransformasjon
40 13.1 – 13.3 Det komplekse plan, analytiske funksjoner 6 polarkoordinater, kontinuitet og derivasjon av reelle funksjoner
41 13.4, 17.1, 13.5 – 13.7 Elementære analytiske funksjoner, konforme avbildninger 7 partielle deriverte, parametrisering av kurver
42 13.7, 14.1, 14.2 Logaritmer, integrasjon i det komplekse plan, Cauchys integral teorem 8 parametrisering av kurver, buelengde, reelle kurve-integral, Greens teorem
43 14.3, 14.4, 15.1, 15.2 Cauchys integralformel, komplekse potensrekker 9 konvergens og divergens av følger og rekker, konvergenstester
44 15.3, 15.4, 16.1 Komplekse Taylorrekker, Laurentrekker 10 egenskaper av rekker, Taylorrekker
45 16.2 – 16.4 Singulariteter, nullpunkt, residueregning 11 potensrekker vs. analytiske funksjoner, substitusjon
46 16.4 og eksempler Residueregning for reelle integral 12 uekte integral, Cauchys prinsipalverdi
47 Repetisjon/Eksamensoppgaver
48 Eksamen Tid: 3.12.2021 kl 9:00 Form: Skriftlig skoleeksamen
2021-10-24, Espen Robstad Jakobsen