TMA4120 Matematikk 4K høsten 2021

Studiehåndboken

Her er en lenke til emnebeskrivelsen i studiehåndboken.

Lærebok

Pensum

Eksamen

  • Dato 03.12.2021, skriftlig skoleeksamen.

  • Hjelpemidler: Kun enkel kalkulator, ingen skriftlige hjelpemidler.

    • "Matematisk Formelsamling" av Karl Rottmann er ikke tillatt under eksamen.

  • Et formelark deles ut med eksamensoppgavene: formelark.
2021-11-15, Espen Robstad Jakobsen