Parallell 1: MTFYMA-BFY-BMAT

BESKJEDER TIL PARALLELL 1

Dato Overskrift Melding
17.11. Ingen treffetid
torsdag 18.11.
pga. av et kolliderende møte jeg må stille på.

16.11. Spørreundersøkelse Hjelp oss å evaluere faget ved å svare på vår spørreundersøkelse (trykk på lenken). Den tar tar ca 5 min.

Stor takk til alle som svarer og hjelper oss å evaluere faget! :-D

Plan for siste
forelesningsuke

OBS:
Jeg repeterer og gjennomgår eksamen i desember 2015 og oppg. 3 desember 2014.

Se 'Eksamensoppgaver' i venstre menyen for oppgavene.

Lekse: Les igjennom følgende repetisjonsslides før mandagsforelesningen.


Yuya kommer til å gjennomgå eksamen desember 2018.

3. referansegruppemøte Mandag 29.11.

Ta kontakt med gruppen (se nederst på siden for kontaktinfo) hvis dere har innspill til faget.

Hva var bra, hva kan bli bedre?

Dagens forelesning Opptaket stoppet før jeg var ferdig. Her er bildet av det som ble skrevet på tavla etterpå.

09.11. Ingen kameramann
i dag
… pga. sykdom. Dvs. dårligere kvalitet på opptak av forelesningen for parallell 1 (ingen zoom). \\ 
19.10. Dagens forelesning Opptaket stoppet før jeg var ferdig. Her er bildet av det som ble skrevet på tavla etterpå.

11.10. 2. referansegruppemøte … avholdes snart (neste uke).

Ta kontakt med referansegruppen hvis dere har innspill til faget. Kontaktinfo finnes nederst på denne siden.

Spm. til eks. 3 Kvadratet \((1,2)\times(1,2)\) avbildes av \(f(z)=z^2\) til et sammenhengende domene i øvre halvplan.
Ingen punkt havner i nedre halvplan.

03.10. Definisjon av \(i\) Definisjon: \(i=(0,1)\) når komplekse tall skrives på vektor form \(z=(x,y)\). Vi identifiserer et reelt \(x\) med \((x,0)\) og får da at \[z=(x,y)=x(1,0)+y(0,1)=x+ iy.\] Fra definisjonen av kompleks multiplikasjon følger det at \(i^2=(0,1)\cdot(0,1)=-1.\)
Dermed er \(i^2=-1\) ikke definisjonen av \(i\), men en konsekvens av definisjonen.
Røtter Likningen \(z^2=-1\) har to løsninger, \(z=\sqrt{-1}=\{-i ,i\}\). For \(n\in\mathbb N\) har likningen \(z^n=-1\) \(n\) løsninger, \[z=\sqrt[n]{-1} = \{e^{i\frac\pi n} , e^{i(\frac\pi n+2\pi\frac{1}n)},\dots, e^{i(\frac\pi n+2\pi\frac{n-1}n)}\}.\]
21.09. Dagens forelesning Eks. 1: Opptaket stoppet før jeg ble ferdig. Den manglende konklusjonen er: \[u(x,t)=\sum_{n=0}^\infty u_n = \frac12\sum_{n=0}^\infty B_n\sin \frac{n\pi}L(x-ct)+\frac12\sum_{n=0}^\infty B_n\sin \frac{n\pi}L(x+ct) = \frac12 [f_2(x-ct) + f_2(x+ct)],\] hvor \(f_2\) er den odde \(2L\)-periodiske utvidelsen av \(f\) til \(\mathbb R\) [\(f(x)=f_2(x)=\sum_{n=0}^\infty B_n\sin \frac{n\pi x}L\) for \(x\in[0,L]\)].

20.09. Halv kapasitet i forelesninger
er nå opphevet
Fra tirsdag 21.09. kan alle 3 studieprogrammene møte i hver forelesning.
17.09. Referansegruppemøte Første møte avholdt i dag. Se nederst for et kort referat.
13.09. Dagens forelesning Slides: Bessels ulikhet er nå korrigert.

Eks. 3: Opptaket stoppet før jeg ble ferdig. Svaret er \[f(x)=\pi+x,\ f(x+2\pi)=f(x)\quad \Rightarrow \quad S_f(x)=\pi +i\sum_{n=-\infty}^\infty\frac{(-1)^n}{n}e^{inx}\]
31.08. Eks. 3
i forelesningen
Siste ledd i likning 2 skulle være \(-ky_2\) og ikke \(+ky_2\). Rett likning 2 blir da \[y_2'' = -k(y_1-y_2)-ky_2\] Det var altså en skrivefeil i forelesningen, men resten av regning ble faktisk gjort med korrekt fortegn (sjekk selv)! Så svaret er korrekt.
30.08. Tekniske problemer
med opptak i parallell 1
Ingen lyd på opptak av 1. time av dagens forelesning pga. tekniske problemer i salen.
Ingen opptak av 2. time, Panopto kræsjet i opplastningen.
Alternativ: Dagens opptak i parallell 2 dekker samme pensum og er ok.
Slides Legges ut nedenfor etterhvert som de er klare.
22.08. COVID19: Hold deg hjemme om du er syk, hold avstand, sprit hender, registerer deg på check-in hver gang og bruk smittestopp-appen
Forelesninger strømmes… … direkte og opptak lagres i Panopto. Lenke til opptak/streaming (velg Parallel 1 opptak):
https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=7355e2a0-213a-4885-a8ad-ad2f00e02ebe

Forelesninger

 • Mandag 12:15-14:00 i auditorium S7
 • Tirsdag 14:15-16:00 i auditorium S8
 • Slides:
Uke 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Forelesning 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faglærer:

Overstudass

Har du spørsmål?

 • Spørsmål om øvinger/øvingsgrupper:
 1. Sjekk først hjemmesiden nøye
 2. Spørr deretter studass
 3. Spørr deretter overstudass i treffetiden
 4. Hvis alt annet slår feil - send mail til overstudass
 • Andre spørsmål om undervisningen:
 1. Sjekk først hjemmesiden nøye
 2. Kontakt deretter faglærer i pausen og rett etter forelesningene er slutt
 3. Kontakt deretter faglærer i treffetiden
 4. Hvis alt annet slår feil - send epost til faglærer

Referansegruppe


Studieprogram Navn Epost
BFY
BMAT
MTFYMA
MTFYMA

Info removed after the exam because of GDPR.


Møte 17.09.:

(Kort referat) Hovedinntrykk: Pedagogisk, tydelig, strukturerte forelesninger og bra øvingsopplegg. Utenom tekniske problemer et par ganger, fungerer forelesningene bra også som opptak (tavle er bra her også). Andre ting:

 • "Raskere framdrift enn i Bachelor fag i matematikk." Det er sant, framdriften er mer som i siv.ing. fagene Matematikk 1 og 2 (ca 80% av studentene i faget er siv.ing.-studenter).
 • "Mye jobb med øvingene". Vi konkluderete med å beholde dagens lengde (nyttig med lf), men å spesifisere at dere ikke trenger å gjøre alle oppgaver for å få godkjent øving.
 • "Ledig plass i forelesning": Gjelder særlig BFY/BMAT forelesningene. Det er ok å fylle opp ledige plasser etter at forelesningen har startet, men de som er prioritert må sikres plass.
 • "Bra med øvinger hvor du viser mellomregninger", "bedre enn stack".

Møte 18.10.:

(Kort referat) Referansegruppen fikk få innspill fra studentene denne gangen. Inntrykket er at de fleste studentene er godt fornøyd med opplegget i faget. Positivt med bruk av figurer og oppsummering underveis. Øvingene oppleves å være relevante og ha fin lengde. Andre innspill:

 • "Litt lang tid på godkjenning av øvinger i noen grupper":
  - Øvingslærer/overstudass vil ta dette opp med studass'ene. Normalen er godkjenning ca en uke etter innleveringsfristen, men det kan selvsagt være gode grunner til forsinkelser noen ganger.

 • "Enkelte oppgaver i Kreyszig er dårlig/mangelfullt formulert":
  - Jeg har bedt øvingslærer/overstudass'ene sjekke framover og legg til utfyllende kommetarer ved behov.
  - Ta kontakt med øvingslærerne hvis dere ikke forstår oppgaveteksten - så kan de kommentere på wiki-siden.

Møte 29.11.:

(Kort referat) Få innspill til referansegruppen, og inntrykket er at de fleste studentene er godt fornøyd med faget. "Bra forelesninger". Noen punkt som ble diskutert nærmere:

 • Grundig retting: Her har belastningen på stud.ass.'ene vært veldig ujevn. Det var forståelse for å innføre en en begrensning på antall oppgaver per øving som kan ha grundig retting. Dette bør føre til jevnere arbeidsbelastning mellom stud.ass. og raskere retting.
 • Ønske om forum: En student hadde kommet med et ønske om å opprette et forum for faget. Vi diskuterte fordeler og ulemper. Skal prøve dette til neste år.
 • Øvingene i Mat 4K er bedre enn Stack-øvinger: Inntrykket er at dette mange studenter foretrekker "papir" framfor Stack. "Lettere å gi forklaringer", "Lettere å få tilbakemelding".
 • Treffetid: Foreleser har hatt en tid hver uke hvor studenter har kunne kommet med spørsmål om faget. Men i høst har ingen studenter kommet. Referansegruppens inntrykk var at dette var uvant for studentene (pga. Korona har det ikke vært i andre fag). Faglærer skal informere klarere om dette til neste år.
2021-12-06, Espen Robstad Jakobsen