Lenker og Filer

Fourier-rekker

 • Animasjon av konvergens av Fourierrekker av Yuya Suzuki:

  1. En firkant-bølge: 1 periode og 4 perioder,
   Obs: Pga. av diskontinuitet er konvergensen betinget (rekken konvergerer ikke absolutt). Gibbs fenomen er synlig, se nedenfor.

  2. En trekantbølge: 1 periode og 4 perioder,
   Kontinuerlig, stykkevis deriverbar funksjon og konvergensen er absolutt og uniform.

 • Artikkel og animasjon om Gibbs' fenomen.
 • Chernoffs enkle bevis for punktvis konvergens av (komplekse) Fourierrekker, av Espen R. Jakobsen.
 • Shannon's theorem, av Yurii Lyubarskii.

Partielle differensialligninger

Kompleks analyse

Repetisjonsslides

Forelesninger fra tidligere år

 • Enkelte forelesninger fra 2019: 2019.
2021-09-27, yuyas