Gamle eksamensoppgaver

Svar gjerne på vårt spørreskjema. Vi blir glade om du holder en konstruktiv tone i fritekstsvaret.

År Semester Oppgaver (bokmål) Oppgåver (nynorsk) Problems (english) Løsningsforslag / Solution
2018 Vår Oppgaver Oppgåver Solution
2018 Kont Oppgaver Oppgåver
2017 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2017 Kont Solution
2017 Vår Oppgaver Solution
2016 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2016 Kont Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2016 Vår Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2015 Høst Oppgaver Problems Solution
2015 Kont Problems Solution
2015 Vår Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2014 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2014 Kont Oppgaver Problems Solution
2014 Vår Oppgaver Problems Solution
2013 Høst Oppgaver Problems Solution
2013 Kont Oppgaver Problems Solution
2013 Vår Oppgaver Problems Solution
2012 Høst Oppgaver Problems Solution
2012 Kont Oppgaver Problems Solution
2012 Vår Oppgaver Problems Solution
2011 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2011 Kont Oppgaver Problems Løsningsforslag
2011 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2010 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2010 Kont Oppgaver Problems Løsningsforslag
2010 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2009HøstOppgaver ProblemsLøsningsforslag
2009KontOppgaver Løsningsforslag
2009VårOppgaver Løsningsforslag
2008HøstOppgaver Løsningsforslag
2008KontOppgaver Løsningsforslag
2008VårOppgaver Løsningsforslag
2007HøstOppgaver ProblemsLøsningsforslag
2007KontOppgaver Problems Løsningsforslag
2007VårOppgaver Problems Løsningsforslag
2006HøstOppgaver Problems Løsningsforslag
2006KontOppgaver Løsningsforslag
2006VårOppgaver Problems Løsningsforslag
2005HøstOppgaver Løsningsforslag
2005KontOppgaver Løsningsforslag
2005VårOppgaver Løsningsforslag
2004HøstOppgaver ProblemsLøsningsforslag
2004KontOppgaver Problems Løsningsforslag
2004VårOppgaver Problems Løsningsforslag
2018-11-30, Morten Andreas Nome