Ofte stilte spørsmål

Dette er en liste over spørsmål flere av dere har stilt, sammen med de svarene vi pleier å gi.


Spørsmål: Kan jeg spørre om noe?

Svar:
Ja. Du kan (og bør) gå på mattelabben og spørre om alt du lurer på. Du kan også stille spørsmål til foreleser i pausen i forelesningene, eller (hvis det er noe du tror flere enn deg lurer på) rekke opp hånden i forelesning og spørre.

Om du har praktiske spørsmål, kan du kontakte fagstaben på epost. Spørsmål som har med øvingsopplegget å gjøre bør sendes til øvingslæreren (Paul); andre spørsmål sendes til faglærerne (Morten og Øystein).


Spørsmål: Må jeg gjøre alle oppgavene på øvingen?

Svar:
Nei. Kravet for å få en øving godkjent er at du har fått til minst halvparten av øvingen.


Spørsmål: Øvingen handler om ting vi ikke har gjennomgått ennå!

Svar:
Det var ikke et spørsmål.


Spørsmål: Hvorfor handler øvingen om ting vi ikke har gjennomgått ennå?

Svar:
Den gjør ikke det. Hver øving baserer seg på det som ble forelest uken før. Noen ganger handler enkelte av oppgavene om ting som dere kommer til å lære mer om senere, men oppgavene kan alltid løses ved å bruke det dere allerede har lært.


Spørsmål: Kan dere legge ut notatene/øvingene tidligere?

Svar:
Nei, dessverre. Vi skriver notatene og øvingsoppgavene underveis i semesteret, og det tar ganske mye tid. Vi legger dem ut så snart de er ferdige. Øvingene kommer alltid minst en uke før fristen, og notatene kommer senest i begynnelsen av uken etter at de aktuelle temaene ble forelest.


Spørsmål: Er det lurt å gjøre gamle eksamensoppgaver?

Svar:
Tja. Det kan være en god idé å gjøre noen gamle eksamensoppgaver, så lenge du unngår noen vanlige feller.

Ikke tenk at gamle eksamener forteller nøyaktig hvordan årets eksamen blir, eller at det er visse typer oppgaver som alltid gis på eksamen, slik at man bare trenger å lære seg hvordan man løser akkurat de oppgavene. Du må også være oppmerksom på at det er små endringer fra år til år i hva som er pensum, hva som blir lagt mest vekt på, og i formuleringene og notasjonen som brukes.

Den beste indikasjonen på hva slags oppgaver du kan forvente å få på eksamen finner du i årets øvinger, ikke i gamle eksamener.

Men samtidig er innholdet i emnet hovedsakelig det samme hvert år. De gamle eksamensoppgavene er derfor en god kilde til mange varierte oppgaver som stort sett kommer med fullstendige løsningsforslag.


Spørsmål: Hvordan bør jeg forberede meg til eksamen?

Kort svar: Gjør øvingsoppgavene.

Langt svar:
I løpet av semesteret bør du jobbe godt med faget. Du bør gjøre så mange som du får til (og får tid til) av øvingsoppgavene. Bruk forelesningene, notatene og læreboken på en måte som fungerer godt for deg. Noen har mye utbytte av forelesninger, andre foretrekker å bare lese selv. Bruk tiden din på det du lærer mest av.

Det er en veldig god idé å jobbe sammen med andre. De fleste oppdager selv at det går an å samarbeide når man jobber med øvingene. Men det kan være lurt å diskutere faget med hverandre også utenom øvingene, for eksempel kan man like etter en forelesning snakke om hva man forsto og ikke forsto, og prøve å forklare ting for hverandre.

Når vi kommer til slutten av semesteret, forelesningene er over og alle øvingene er levert, bør du få oversikt og repetere. Les gjennom alle notatene på nytt, og prøv å få oversikt over hva du har lært. Gjør alle øvingene på nytt, eller se i hvert fall over dem og sjekk at du vet hvordan du kan løse de fleste av oppgavene (det er greit å hoppe over de aller vanskeligste oppgavene hvis du ikke sikter mot en A).

Helt til slutt, når du har jobbet deg gjennom alle øvingene for andre gang og mener du har oversikt over hele pensum, kan det være lurt å se på noen gamle eksamensoppgaver. Ta gjerne en hel eksamen fra et tidligere år, og prøv å jobbe deg gjennom den på fire timer, uten hjelpemidler. Da får du en følelse av hvordan det er på eksamen, og kanskje oppdager du noen ting du trenger å se litt mer på før den virkelige eksamenen.


Spørsmål: Er Rottmanns formelsamling ikke lenger tillatt hjelpemiddel på eksamen?

Svar:
Det stemmer. Det er kun kalkulator som er tillatt hjelpemiddel.

Tidligere har Rottmanns formelsamling vært tilllatt hjelpemiddel i alle fagene Matematikk 1-4. Nå har Matematikk 1 og 2 sluttet å bruke den, og vi mener at den ikke er spesielt relevant for Matematikk 3. Vi har derfor valgt å ikke tillate den som hjelpemiddel.

2018-11-15, Øystein Ingmar Skartsæterhagen