TMA4110 Matematikk 3 høsten 2018

Meldinger (nyeste øverst)

  • Eksamen er overstått. Her er oppgavene (eller oppgåver, eller problems, hvis man foretrekker det) og et løsningsforslag. (Oppdatering 5. desember: Ny versjon av løsningsforslaget, nå med færre feil i oppgave 3 og 4.)
  • Korrigering av notater. Etter at vi la ut endelig versjon av notatene i forrige uke har flere studenter sagt fra om enkelte feil i notatene. Vi har rettet feilene etter hvert som vi har fått beskjed om dem. På semesterplansiden finner du en liste over alle feil som er rettet etter at vi annonserte at vi hadde lagt ut den endelige versjonen.
  • Endelig versjon av notatene, og rettelser i LF. Vi har nå (28. november) lagt ut endelig versjon av notatene, og kommer altså ikke til å gjøre flere endringer. Vi har dessuten lagt ut alle notatene samlet i én fil, som også inneholder alle oppgaver og løsninger. Løsningene er oppdatert med en god del korreksjoner.
  • Vi har laget et spørreskjema vi håper du kan svare på. Vi håper også du kan holde en konstruktiv tone i fritekstsvaret, ellers blir vi så deprimerte.
  • Endring i eksempeleksamen 2. I eksempeleksamen 2 hadde vi klart å skrive feil likninger i oppgave 3. Vi har nå (mandag 26. november) lagt ut ny versjon med de likningene det skulle være, samt løsningsforslag som stemmer overens med oppgaven.
  • Mattelab før eksamen. Det er vanlig mattelab i uke 47 (19.-23. november). I tillegg er det to dager med ekstra mattelab før eksamen: Fredag 30. november klokken 10-14 og mandag 3. desember klokken 08-16, begge dager i S7.
2018-12-05, Øystein Ingmar Skartsæterhagen