Pensum, bøker og ressurser

Notater

Vi legger ut notater for hver forelesning. Disse notatene utgjør til sammen pensum i faget. Du finner notatene i semesterplanen.

Anbefalt bok

Følgende bok er anbefalt (men ikke obligatorisk), og dekker hele pensum:

  • Differential Equations, Linear Algebra and its Applications, first/second edition
  • Compiled by: Institutt for matematiske fag, NTNU
  • ISBN: 978-1-78448-020-2

Denne boken er en samling av utdrag fra tre forskjellige bøker, og er satt sammen spesielt for å inneholde alt som er pensum i dette emnet.

Merk: Eneste forskjell mellom første- og andre utgave av boken er delen om komplekse tall og oppgaver - begge kan brukes dette semesteret.

Videoforelesninger

Våren 2012 ble forelesningene i Matematikk 3 filmet, og videoene er tilgjengelige her:

Pensum i år er hovedsakelig det samme som i 2012, men vi går gjennom det i en annen rekkefølge. Det bør være mulig å finne de relevante videoene å se på for hvert tema vi gjennomgår ved å sammenligne titlene på videoene med temaene i semesterplanen.

2018-12-12, Paul Trygsland