Referansegruppe

Vi skal ha en referansegruppe med representanter fra alle studieprogrammene som emnet er lagt opp for. Referansegruppen kommer til å ha minst tre møter med fagstaben i løpet av semesteret.

Referat fra møter

  • Møte 1, uke 38. Første møte ble avholdt i to deler (17. og 20. september), fordi det ikke var mulig for alle å møtes samtidig.
  • Møte 2, uke 42. Andre møte ble også avholdt i to deler (17. og 18. oktober).
  • Møte 3, uke 48.

Parallell 1

(fjernet)

Parallell 2

(fjernet)

2019-01-15, Hallvard Norheim Bø