Øvingsopplegg

Emnet har obligatorisk øvingsopplegg, med øving hver uke fra og med uke 35 (den andre uken i semesteret). Det blir tolv øvinger, og du må få minst åtte av disse godkjent for å kunne ta eksamen.

Levering

Øvingene leveres elektronisk i øvingssystemet. Frist hver fredag 23:59.

Innleveringen

Vi forventer en viss standard på innleveringene:

  • Scan må være av god kvalitet.
  • Vær tydelig på hva som er det endelige svaret, eks. to streker under svaret i regneoppgaver.
  • Oppgaver skal være i kronologisk rekkefølge.
  • Skriften må være lesbar.
  • Alle sider skal være riktig rotert.

Dersom disse punktene ikke er oppfylt, har du ikke krav på grundig tilbakemelding.

Hvordan besvare en oppgave?

En god besvarelse viser at du har forstått følgende tre punkter:

  1. Hva spør oppgaven om?
  2. Hvordan regne/vise det oppgaven spør om?
  3. Når er oppgaven besvart?

Dette krever - blant annet - at du har en ryddig besvarelse med god begrunnelse.

Oppgaver og løsningsforslag

Du finner øvingsoppgavene og løsningsforslag både i semesterplanen og i øvingssystemet.

Øvingenes struktur

Hver øving handler om temaene som ble forelest uken før. Kapittelnumrene som nevnes i øvingene henviser til kapitler i notatene.

Det er meningen at hver øving skal ha en stigende vanskelighetsgrad i oppgavene. Øvingen starter med noen enkle oppgaver som man skal kunne gjøre uten store problemer når man har satt seg inn i det aktuelle temaet i pensum. Deretter kommer noen litt mer krevende oppgaver – enten i form av at det blir vanskeligere regning, eller at man må tenke litt mer selv. Til slutt på øvingen er det noen virkelig vanskelige oppgaver.

Det er altså meningen at man skal kunne starte på begynnelsen og jobbe seg gjennom oppgavene til man kommer til et punkt der man ikke får til mer. (Eller til man ikke har mer tid, eller – i beste fall – til man kommer helt til slutten av øvingen.)

Det kan imidlertid hende at vi feilvurderer hvor vanskelige noen oppgaver er, eller at ikke alle er enige om hvilke oppgaver som er vanskeligst. (Noen ganger blir det også slik at vanskelighetsgraden går litt opp og ned gjennom øvingen fordi vi grupperer sammen oppgaver som har med hverandre å gjøre.) Om du kommer til en oppgave du ikke får til, kan det derfor være en god idé å se litt på de neste oppgavene også, for å se om de virker mer overkommelige.

De fleste øvingsoppgavene er oppgaver som vi også kunne gitt på eksamen, men spennet i vanskelighetsgrad er litt større på øvingene enn på en eksamen. De aller enkleste øvingsoppgavene kan være så enkle at de ikke ville vært aktuelle å bruke som eksamensoppgaver, og de aller vanskeligste øvingsoppgavene er laget for å være litt vanskeligere enn det som typisk ville vært den vanskeligste oppgaven på en eksamen.

Krav til godkjenning

Kravet for å få en øving godkjent er at du har fått til minst halvparten av øvingen. Det betyr for eksempel at hvis du har svart på bare halvparten av oppgavene, men svarene dine er helt perfekte, så er det akkurat godt nok til å få øvingen godkjent. Hvis du har svart på litt over halvparten av oppgavene, så er det godt nok selv om du har noen feil.

Det er altså absolutt ikke noe krav om at du gjør alle oppgavene, men vi anbefaler at du gjør så mange oppgaver som du klarer innenfor den tiden det er rimelig å sette av til å jobbe med emnet i løpet av en uke.

Hvis du har tatt øvingsopplegget før

Du trenger ikke å levere øvinger på nytt dersom du har godkjent øvingsopplegg fra et tidligere semester. Sjekk om obligatorisk opplegg for TMA4110 h2018 er godkjent i Studentweb - hvis nei, må du kontakte eksamenskontoret.

2018-12-12, Paul Trygsland