MA1103 Flerdimensjonal analyse

Meldinger

* 14.8 Løsningsforslag

* 13.8 Fasit

* 16.6 Eksamensoppgavene og LF ligger nå under Gamle eksamensoppgaver.

* 12.5 Kort melding fra Kari: Antti er tilbake 17.mai (og har spørretime 12-14 den 18. i S2). Formellista på eksamen er nøyaktig som i fjor og ligger på Faginformasjon. I noen LF til gamle eksamensoppgaver benyttes del(x,y)/del(u,v)= 1/del(u,v)/del(x,y). OK! Ellers kan det ikke understrekes nok at Green/Stokes forutsetter lukkede kurver og Divergensteoremt lukket flate (i tillegg til glatte funksjoner "inni"). Videre hører også teoremer om konservative felt (gradientfelt) hjemme her som viktige resultater i vektoranalysen!

* Treffetider: I tillegg til de vanlige treffetidene ti 14-15 i seminarrom 922 og fr 9-10 på Karis kontor 946, er det gjort følgende romreservasjoner for MA1103:

Ma 27.4 og 04.5 kl 12-14 i K5: Mattelab med stud.asser Agnes og Kari som veiledere

Ma 11.5 kl 12-14 i S2: Mattelab/Oppgaveregning med Agnes og Kari. OPPGAVEFORSLAG helst dagen før!

Fr 15.5 kl 12-14 i S2: Mattelab/Oppgaveregning med Agnes (Kari er reist). Igjen: OPPGAVEFORSLAG helst dagen før!

Ma 18.5 kl 12-14 i S2: Q&A med Antti!

* 10.4: I forelesningstimene 14.og 15. april "gjennomgår" vi pensum vha. eksamensoppgaver. Oppgaver relatert til kapitlene 7 og 8 regnes på onsdag (resten på tirsdag). Har plukket ut disse for tirsdag: v2012:1,2,3,4,6,8; v2008:1,9; h2009:7, v2010:4 og for onsdag:v2012:5,7,9,10; v2011:4; v.2013: 6; kont2013:7. Andre forslag? På siste forelesning tenkte jeg å "gjennomgå" v2014 og kommentere øvingsoppgavene. Forslag?

* 28.3.: På referansegruppemøtet 3.3 ble norsk terminologi etterlyst. Noe kan plukkes opp fra tempoplanen. Lindstrøms flervariabelbok, skrevet med Klara Hveberg, ligger også på nettet! Se http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1110/v15/fvlabokkort.pdf Ellers kan dere snappe opp mye fra Matematikk 2 https://wiki.math.ntnu.no/tma4105/2015v/start (Under nøkkelbegreper ligger en engelsk-norsk-engelsk ordliste.) Så om været blir dårlig …

* 24.3.: Antti vil forelese alt som behøves for Øving 12 i morgen. Det betyr bla at at han hopper over bevis og "snakker effektivt". Jeg vil fylle ut denne forelesningen onsdag etter påske. NB! Ingen undervisning tirsdag etter påske som er reisedag fra gammelt av:-) Veiledning Øving 12 er onsdag og torsdag i uke 15 for gruppene 3, 4, 5 og 6. For gruppene 1 og 2 er veiledningen i uke 16. I mellomtida: Ha en GOD PÅSKE! (KH)

* 13.2.: Gamle eksamensoppgaver er nå lagt ut, alle med løsningsforslag bortsett fra 2014v og 2014h der vi holder litt igjen. Mardsen-Tromba ble innført som lærebok i 2013, så det er bare de 4 siste eksamenssettene som bygger på denne boka uten at det spiller så stor rolle. ENJOY! KH

* 6.2. : De siste par øvingene har vært store og medført mye ukritisk avskrift av fasit og hverandre. Har nå innført parentesoppgaver (som ikke skal leveres inn) og bedt om tilbakemelding på tidsbruk slik det ble gjort i MA1101. KH

* 23.1.: De fleste øvingsgruppene er store. Det virker også som endel ikke henter rettede øvinger. De som ønsker retting og ikke bare registrering, må derfor skrive "Ønsker retting" på øvingen. DETTE GJELDER F.O.M. 2.ØVING. KH

* 9.1.: Sjekk hvilken øvingsgruppe du tilhører under "Øvinger". Dersom øvingstidspunkt ikke passer, send e-post til kari.hag@math.ntnu.no (Emne: MA1103)

* 2.1.: Første forelesning holdes tirsdag 6. januar kl 08:15 i KJL 1. Velkommen!

2015-08-14, Ola Berntsen Huseby