TMA4105 Matematikk 2, vår 2015

Kontinuasjonseksamen Du finner oppgaver og løsningsforslag under lenken «Gamle eksamensoppgaver» i spalten til venstre. (Nøkkelordet er «sommer», ikke «kont».)

Eksamensperiode:

Se også fremdriftsplanen.

Siste videoer

2015-08-13, Harald Hanche-Olsen