Gamle eksamensoppgaver

| vår 2005 | Løsningsforslag v2005 Oppg.3b) Feil svar. Volumet kan lett finnes ved skivemetoden. |

2015-06-16, anttish