Fet tekst

Referansegruppe

  • NY!Sebastian Schoder Moreno(BFY) sebastsm(at)stud.ntnu.no
  • Didrik Fosse (BMAT) didrikfosse(at)hotmail.com
  • Siri Sundet Isaksen (MLHIST) sirii(at)stud.ntnu.no
  • Hans K S Vie (MLREAL) hkvie(at)stud.ntnu.no
  • Øystein Volden (ÅMATSTAT) oystein(at)volden.com

Referat møte 20.januar

Alle medlemmene i referansegruppa møtte i tillegg til faglærer og øvingslærer.

  • Kommentarer til foreleser: Skriver stort nok! Snakker høyt og tydelig i starten av en sekvens, men mer mumlig mot slutten. Datagrafikk etterlyses! Mer konkrete eksempler som bakgrunn for øvingsoppavene ville også vært bra. Kan kanskje legges ut? Forelesningslogg etterlyses! Foreleser vil prøve å etterkomme disse ønskene bortsett fra det siste som han ikke uten videre kunne slutte seg til. Det fins både en fyldig tempoplan for hele semesteret og øvingsoppgaver lagt ut et par uker i forkant av veiledningen. (Treffetidene til foreleser har vært lite benyttet.)
  • Kommentarer til øvingslærer: LF på alle oppgaver ønskes, noe øvinglærer er skeptisk til ut fra tidligere erfaringer. Gruppe 2 ønsker 48 timers frist med innleveringen i stedet for 24. Dette pga stor arbeidsmengde i flere andre andre kurs, spesielt ble Geometri med sene timer trukket fram. Dette virker OK og er ikke noe problem for "studass". Innføres fom inneværende uke.
  • Kritikk av innkallingen: Referansegruppa bad om at innkallingen måtte komme tidligere neste gang. Faglærer sluttet seg til kritikken!

Kort referat møte 3.mars

Alle møtte (Sebastian erstatter Viktor som har sluttet på BFY) inklusive faglærer og øvingslærer.

Studentene var godt fornøyde: Engelsk fungerer bra, men noen savner norsk terminologi.( Kari vil prøve å legge ut.) Antti kunne være flinkere til å skrive opp hvor han er i boka, pluss vaske tavla bedre. (Vil jobbes med.) Bra mix med eksempler og oppgaver fra boka. Lite teorioppgaver på øvingene? Enighet om at øvingene bør avspeile nivået på eksamen i tillegg til å ha innøvingsoppgaver. - Studentene var også fornøyde med studassene sine. (Ikke tilfelle i alle fag, ble det sagt.)

Det ble klaget over at det har forekommet "flikking" av øvingsoppgaver. Ikke meningen: Når øvingen er gitt, skal den være gitt! (Innføring av nytt redigeringssystem har ført til enkelte problemer.

Enda kortere referat fra møtet 14.april

Alle møtte unntatt Didrik (og Antti:-)

Info om pensum og spørretjeneste før eksamen de viktigste sakene. Referansegruppa leverer sin rapport fra emnet etter eksamen slik at en vurdering av eksamensoppgavene også blir med. (Rapporten utløser "diplomer".)

Referansegruppa er et bindeledd mellom studentgruppen og faglærer. Du finner mer informasjon om referansegrupper her.

2015-04-27, Kari Hag