Øvingsoppgaver

Øving Uke Oppgaver Merknader Tilbakemelding m/eventuelle LF
1 3 1.2: 3, 20
1.3: 6, 8, 16a, 28, 30, 34
1.4: 3a (de to første punktene), 3b (de to første punktene),10
2 4 2.1: 3, 7, 8, 19, 21, 40 #2.2.11: svar b) er 1. Oppgave 33: Gitt på eksamen v14.
2.2: 6, 7, 11, 33
3 5 2.3: 9ab, 12, 14, 16c, 22, 26 I #2.3.16c er det mest naturlig å ta utgangspunkt i f(x,y,z). Formel (3) s. 110 gjelder for n variable.
2.4: 1, 5, 15, 17, 23
4 6 2.5: 3a, 6, 7, 10, 21 Hint # 2.5.21 i fasit, eller partiellderiver mht T på begge sider! Kan logaritmisk derivasjon være til hjelp? #2.6.26 ble gitt på eksamen h14.
2.6: 3a, 4, 8c, 13, 21,26
5 7 3.1: 1,10, (23,) 25 Dette er alle anbefalte oppgaver, men oppgaver i parentes skal ikke leveres. Nok å finne de(n) blandede annenordens deriverte i #3.1.1. NB! Trykkfeil i #3.2.1: Skulle stått f(x, y). - HUSK Å OPPGI HVOR MYE TID(ca) DU HAR BRUKT PÅ ØVINGA!
3.2: 1(, 4)
3.3: 4, 15, 20, 29
6 8 3.4: 3, (6,) 9, 11,13, (14,) 18, 19, 20, 28, (Oppg.2 Eks.vår2013) #3.4.13: Gitt på eksamen v2014.NB!#3.4.19: Her burde det stått "positive numbers" og ikke bare "numbers" som vi vel vil oppfatte som "real numbers".TIDSBRUK PÅ ØVINGA?
7 9 Eks.oppg. 2 på MA1103 kont 2012 Gir denne da Lagrange med flere bibetingelser ikke var med i innleveringsoppgavene på Øving 6. (Satte parentes på den eneste oppgaven med to bibetingelser i 3.4 - nr 6 - den ikke har løsning.)
3.5: 3, 11
4.1: 1, 19
4.2: 2, (17ab), (19)
4.3: 9, 10, 17 Svar i fasit 9(a) og (b) er byttet om
8 10 4.4 : 1, 5, 8, 14, 24, (25), (33), 40
5.1: 1a, 2a, 7
5.2: 1b, 3, (4)
9 11 5.3: 2, 4b, 13, 15
5.4: 2, 6, 8
5.5: 2, (13), 27
10 12 6.1: 3
6.2: 2a (b), 5 a (b), 13, (21), 23 #6.2.13 ble gitt på kont. 2014 (oppgve 4)
6.3: 4, 5, 11 #6.3.11: skulle være +1/3 i fasit!
7.1: 7, 11 Trykkfeil i #7.1.7: La z=x i andre!
7.2: 3:c, d
11 13 7.1: 19
7.2: 4b, 11
7.3: 6, 9
7.4: 5 Feil i oppgave/fasit
7.5: 1,5, 7 #7.5.7: 5 og 3 byttet om i fasit
7.6: 1
12 15(Gr.3,4,5,6), 16(Gr.1,2) 7.6: 6, 9
8.1: 7
8.2: 5, 13
8.3: 5, 11
8.4: 7, 13, (17)
2016-01-07, gabribr