Øvingsopplegg

Øvingene er en del av pensum.

Det blir gitt minst 12 øvinger, og 8 av disse må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Øvingene leveres i innleveringsboksene (merket med fagkode og gruppenummer) i 3.etg, nordre lavblokk i Sentralbygg 2. Husk å levere øvingen i form av sammenstiftede ark, notatbøker tar for mye plass!

Øvingene leveres individuelt.

For å se hvor mange øvinger du har fått godkjent, gå til http://www.math.ntnu.no/ovsys/?db=MA1103-V2015

Innleveringsfrister

Innleveringsfrist er 24 timer etter øvingstimen er slutt. Det vil si at øvingsgruppa på mandag har innleveringsfrist på tirsdag klokka 14:00 osv. Gruppe 2 har fått dispensasjon fra hovedregelen og har innleveringsfrist torsdag kl 12:00.

Gruppeinndeling

Gruppeinndeling er nå klar, oversikt her: http://www.math.ntnu.no/ovsys/studentliste.php?db=MA1103-V2015

Sørg for å finne riktig gruppe. Dersom gruppe/tidspunkt ikke passer, send e-post til kari.hag@math.ntnu.no

Grovinndeling i tabellen under.

Gruppe Studass Epost Tid Rom Studieprogram
1 Eivind Hjelle eivindhj@stud.ntnu.no Mandag 12:15-14:00 R91 MLREAL: FYMA
2 Kari Hag kari.hag@math.ntnuntnu.no Tirsdag 10:15-12:00 R41 resten av ML-programmene
3 Haakon Gulbrandsrud haakonhg@stud.ntnu.no Onsdag 12:15-14:00 B23 BMAT
4 Agnes Alexandersen agneskoi@stud.ntnu.no Torsdag 10:15-12:00 S21 BFY
5 Erik Jørgensenerijorg@stud.ntnu.no Torsdag 10:15-12:00 B21 BFY/diverse
6 Eirik Kjønstad eirikfad@stud.ntnu.no Torsdag 14:15-16:00 R20 ÅMATSTAT
2015-01-24, Kari Hag