TMA4245 Statistikk våren 2019

Parallell 1: Forelesninger for BFY, MLREAL, MTELSYS, MTFYMA, MTTK

Referansegruppe:

  • Anne Eiken, annewei@stud.ntnu.no (MTTK)
  • Lena Haraldseid, lenakh@stud.ntnu.no (MTELSYS)
  • Magnus Haugmoen Handegard, magnuhh@stud.ntnu.no (MTFYMA)

Referat referansegruppemøte 04.02.2019: Referat

Referat referansegruppemøte 19.03.2019: Referat

Referat referansegruppemøte 04.04.2019: Referat

Forelesningslogg (i omvend kronologisk rekkefølge)

Dato Kapittel Foiler Kommentar
11.04 Eksamensoppgåver Eksamensoppgåver
08.04 Oppsummering (sjå gjerne tabell 10.3 på side 370 i læreboka) Oppsummering
04.04 11.4-11.6 (prediksjonsintervall lineær regresjon) Prediksjonsintervall
01.04 11.4-11.5 (lineær regresjon) Lineær regresjon
28.03 11.1-11.3 (lineær regresjon) Lineær regresjon
25.03 10.3, 10.6 (hypotesetesting) Hypotesetesting
21.03 10 (hypotesetesting) Vikar
18.03 9.8, 10.1-10.2 (to-utval, hypotesetesting) Hypotesetesting
14.03 9.6, 9.10, 9.12 (prediksjonsintervall, konfidensintervall for p og sigma2) Prediksjonsintervall
11.03 6.7, 8.6 (Kjikvadrat- og t-fordelinga) t-fordeling
07.03 9.4 (Konfidensintervall) Konfidensintervall
04.03 9.14, 9.3-9.4 (SME, konfidensintervall) SME
28.02 8.5, 9.1-9.3, 9.14 (Estimatorar) Estimatorar
25.02 8.1-8.3 (observatorar og utvalsfordeling) Observator
21.02 7.3 (momentgenererande funksjon, ordningsvariable) Ordningsvariable
18.02 7.1 - 7.2 (transformasjonsformelen, momentgenererande funksjon) Transformasjonsformelen
14.02 6.5-6.6 (normalapproksimasjon til binomisk og eksponentialfordelinga) Eksponentialfordeling
11.02 6.1-6.4 (uniform- og normalfordelinga) Normalfordeling
07.02 5.4-5.5 (negativ binomisk fordeling og Poissonfordeling Poissonfordeling Forventning og varians Poisson
04.02 5.2-5.3 (binomisk, multinomisk og hypergeometrisk fordeling Binomisk fordeling
31.01 4.2 (varians og kovarians) Varians
28.01 4.1 (forventningsverdi) Forventningsverdi
24.01 3.4 (simultanfordeling) Simultanfordeling
21.01 3.1-3.3 (stokastiske variablar, diskrete og kontinuerlege fordelingar) Fordelingar
17.01 2.7 (uavhengighet, Bayes' regel) Bayes
14.01 2.3, 2.6 (teljereglar, betinga sannsyn) Teljereglar
10.01 2.2, 2.4, 2.5 (hendingar, sannsyn, additive reglar) Sannsyn
07.01 1, 2.1 (introduksjon, deskriptiv statistikk, utfallsrom) Introduksjon
2019-05-29, Torstein Mæland Fjeldstad