TMA4245 Statistikk våren 2019

Øvingsopplegg

Øvingsopplegget består av ukentlige elektroniske (Maple TA) øvinger, ukentlige anbefalte oppgaver og skriftlige innleveringer annenhver uke. All veiledning skjer i statistikklabben.

Det deles ut løsningsforslag til de anbefalte øvingene, men ikke til de skriftlige. Filosofien (som er den samme som i Matematikk 1 og 2) er at vi lager gjennomarbeidede løsningsforslag til de anbefalte øvingene (som skal danne grunnlaget for de skriftlige) og så får man grundige kommentarer fra studass på de skriftlige innleveringene. Både de anbefalte oppgavene og oppgavene i de skriftlige innleveringene er stort sett tidligere eksamensoppgaver eller oppgaver som kunne ha vært eksamensoppgaver.

\[ ~ \]

Krav til godkjent øvingsopplegg

Eletronisk (Maple TA) øving

4 godkjente øvinger fra Blokk 1
4 godkjente øvinger fra Blokk 2

Skriftlige innleveringer

3 godkjente innleveringer, hvorav minst 1 må være fra Blokk 1 og minst 1 fra Blokk 2

Du er selv ansvarlig for å holde orden på om du har nok godkjente øvinger.

Statistikklab

Alle øvinger veiledes i statistikklaben. Fra og med andre forelesningsuke (uke 3) har statistikklaben følgende åpningstider.

Mandag Onsdag Fredag
12:15 - 16:00 12:15 - 16:00 12:15 - 16:00
R2 S2 R2
Uke Tema for øvinger Elektronisk (MapleTA) øving Anbefalte oppgaver Skriftlig innlevering Relaterte temasider Relaterte tematiske videoer
Blokk 1
3 Deskriptiv statistikk MapleTA 1
Frist:
Fredag 18.01
Kl. 17:00
Oppgaver
bodo.txt
tma42404245.txt
trondheim.txt
tynset.txt
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 1
Blokk 1
Oppgaver
Frist:
Fredag 01.02
Kl. 17:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Deskriptiv statistikk
4 Sannsynlighet MapleTA 2
Frist:
Fredag 25.01
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Hendelser og sannsynlighet
- Regneregler for sannsynlighet
- Kombinatorikk
- Uniform sannsynlighetsmodell
- Kombinatorikk
- Setningen om total sannsynlighet og Bayes' regel
5 Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger MapleTA 3
Frist:
Fredag 01.02
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 2
Blokk 1
Oppgaver
Frist:
Fredag 15.02
Kl. 17:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Stokastiske variabler og fordelinger
- Regneregler for sannsynlighetsfordelinger
- Sannsynlighetsfordeling: \(f(x)\) og \(F(x)\)
- Betinget og marginal fordeling
6 Forventing, varians og kovarians MapleTA 4
Frist:
Fredag 08.02
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Forventningsverdi og varians
- Regneregler for forventningsverdi og varians
- Forventningsverdi (diskret fordeling)
- Varians, standardavvik, kovarians og korrelasjon
- Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner
- Regneregler for varians av lineære funksjoner
7 Diskrete sannsynlighetsfordelinger MapleTA 5
Frist:
Fredag 15.02
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 3
Blokk 1
Oppgaver
Frist:
Fredag 01.03
Kl. 17:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Viktige diskrete fordelinger - Binomisk fordeling
- Poisson-prosess og Poisson-fordeling
- Geometrisk fordeling
8 Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger MapleTA 6
Frist:
Fredag 22.02
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Viktige kontinuerlige fordelinger - Normalfordeling
- Standardisering
- Poisson-prosess og eksponensialfordeling
Blokk 2
9 Funksjoner av stokastiske variabler MapleTA 7
Frist:
Fredag 01.03
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 4
Blokk 2
Oppgaver
Frist:
Fredag 15.03
Kl. 17:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Funksjoner av stokastiske variabler
- Regneprosedyrer for funksjoner av stokastiske variabler
- Transformasjonsformelen
- Transformasjoner av stokastiske variabler
- Bruk av momentgenererende funksjoner
10 Ingen frist for elektronisk øving denne uken, men statistikklab er åpen som vanlig. - Parameterestimering
- Regneprosedyrer for parameterestimering
11 Parameterestimering og utvalgsfordelinger MapleTA 8
Frist:
Fredag 15.03
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Parameterestimering
- Regneprosedyrer for parameterestimering
- Egenskaper til estimatorer
- Sannsynlighetsmaksimering
- Regneregler for forventningsverdi av lineære funksjoner
- Regneregler for varians av lineære funksjoner
12 MLE og konfidensintervall MapleTA 9
Frist:
Fredag 22.03
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 5
Blokk 2
Oppgaver
Frist:
Fredag 29.03
Kl. 17:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Konfidens- og prediksjonsintervall
- Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall
- Standardisering og konfidensintervall
13 Prediksjonsintervall og hypotesetestingssituasjonen MapleTA 10
Frist:
Fredag 29.03
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Konfidens- og prediksjonsintervall
- Regneprosedyrer for konfidens- og prediksjonsintervall
- Standardisering og konfidensintervall
14 Hypotesetesting MapleTA 11
Frist:
Fredag 05.04
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
Skriftlig innlevering 6
Blokk 2
Oppgaver
Frist:
Fredag 12.04
Kl. 17:00

Øvingen leveres i Blackboard.
- Hypotesetesting - Hypotesetest og forkastningsområde
- Hypotesetest og p-verdi
- Teststyrke
15 Enkel lineær regresjon MapleTA 12
Frist:
Fredag 12.04
Kl. 17:00
Oppgaver
Løsningsforslag
- Enkel lineær regresjon - Enkel lineær regresjon: Stigningstallet
2019-04-04, Ole Bernhard Forberg