TMA4240 Statistikk høsten 2016

Forelesninger for MTBYGG, MTING, MTMT, MTTEKGEO

  • Faglærere: Håkon Tjelmeland (Bolk 1, uke 34-40) og Mette Langaas (Bolk 2, uke 41-47)
  • Forelesninger: Tirsdager kl 12.15-14.00 i S3 og fredager kl 12.15-14.00 i S2

Fremdriftsplan - for alle parallellene

Referansegruppe

Parallellens referansegruppe består av:

Meldinger (i omvendt kronologisk rekkefølge)

  • Hjelp Torunn med å samle inn data til hennes masteroppgave om probabilistiske quiz- ved å svare på denne:https://wiki.math.ntnu.no/probquiz. Husk at du får poeng -uendelig hvis du gir 0 vekt til et korrekt alternativ!
  • 09.10.2016: Tirsdag 11.10 starter vi på del 2: statistisk inferens, og da skifter vi foreleser fra Håkon til Mette.
  • 03.10.2016: På tirsdag 4. oktober skal vi starte på kapittel 7. Før dere kommer på forelesning på tirsdag er det en fordel om dere har sett introduksjonsvideoen Funksjoner av stokastiske variabler.
  • 23.09.2016: Neste uke (torsdag 27. september) skal vi starte på kapittel 6. Før dere kommer på forelesningen på tirsdag er det en fordel om dere har sett introduksjonsvideoen Viktige kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
  • 16.09.2016: Neste uke (tirsdag 20. september) skal vi først avslutte kapittel 4. Deretter starter vi på kapittel 5. Før dere kommer på forelesningen på tirsdag er det er fordel om dere har sett introduksjonsvideoen til viktige diskrete fordelinger.
  • 07.09.2016: En introduksjon til det vi skal diskutere på forelesningene neste uke finnes på introduksjonsvideoen Forventningsverdi og varians.
  • 06.09.2016: Regnereglene for sannsynlighet som vi har diskutert på forelesning er oppsummert på temaside om regneregler for sannsynlighet. Det finnes også en temaside som oppsummerer de viktigste begrepene vi diskuterte i forbindelse med hendelser og sannsynlighet.
  • 31.08.2016: Videoen Kombinatorikk diskuterer tellereglene vi har sett på, men strukturer reglene annerledes enn på forelesning. De samme tellereglene er også oppsummert på temasida Kombinatorikk/telleregler.

Forelesningslogg (i omvendt kronologisk rekkefølge)

Dato Kapittel Foiler Matlabkode Kommentarer
25.11 Oppsummering Avslutning.pdf (1up) og Avslutningup4.pdf (4up)
22.11 11.6 Kap11del3.pdf F27classnotes.pdf
18.11 11.4-11.5 Kap11del2.pdf F26classnotes.pdf (se en stykk "ingen" for mye på side 9, da vi snakket om at 0 ikke var i KI for beta1) Regresjon - se effekt av nye punkter på MKE
15.11 11.3-11.4/5 Kap11del1.pdf F25classnotes.pdf Det er tilstrekkelig å forstå minste kvadraters metode, men SME er jo pensum og for teoretisk interesserte: utledning av SME i enkel lineær regresjon: del 1 av SME og del 2 av SME
11.11 10.6. 10.9, 11.1-11.3 Kap10del4.pdf F24classnotes.pdf Matlabkode for styrke i N Se gjerne Styrkefunksjon og 11: Intro til enkel lineær regresjon
08.11 10.5, 10.6. 10.8 Kap10del3.pdf F23classnotes.pdf Webside for å regne ut sannsynligheter (Ingelin bruker denne i videoforelesningene)
04.11 10.3-10.5 Kap10del2.pdf F22classnotes.pdf Se gjerne Hypotesetest og p-verdi før timen.
01.11 10.1, 10.2,10.4 Kap10del1.pdf F21classnotes.pdf (jeg har lagt til en side til sist i handouts, der jeg har skrevet inn tall for forkastningsområdet til skrueeks - det rakk vi ikke i timen) Se gjerne Introduksjon til hypotesetest før timen.
28.10 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 Kap9del5.pdf F20classnotes.pdf (numerisk feil i KI for to andeler rettet opp i rødt) Se gjerne Konfidensintervall for varians før timen. Her er en liste over forslagene til å forbedre noe som kom inne i "feedbackboksen" fredag 21.10.
25.10 9.6, 9.8 Kap9del4.pdf F19classnotes.pdf Kode for å lage 1000 prediksjonsintervall Nesten til slutt i Kap9del4.pdf har jeg lagt til oppgave med høyde til menn og kvinner med to utvalgs t-test (det rakk jeg ikke vise på forelesningen)
21.10 9.4, 8.6 Kap9del3.pdf F18classnotes.pdf Kode for å lage 1000 konfidensintervall Se gjerne Konfidensintervall før timen!
18.10 9.3, 9.14 Kap9del2.pdf F17classnotes.pdf usemleOB.m og mleOB.m Se gjerne Egenskaper til estimatorer ogsannsynlighetsmaksimeringsestimering (eksamensoppgave - men også generell del) før timen!
14.10 6.7,8.4, 8.5, 9.1-9.3 Kap9del1.pdf F16classnotes.pdf
11.10 8.1-8.4, 8.8 Kap8.pdf F15classnotes.pdf f15.m
07.10 7.3, notat repetisjon.pdf
04.10 7.1, 7.2, 7.3 innledning.pdf Fortsetter med kap. 7.3 på fredag.
30.09 6.5, 6.6 repetisjonOgMer.pdf Starter på kap. 7 på tirsdag i neste uke. Kap. 6.7 blir diskutert om noen uker.
27.09 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 repetisjon.pdf
23.09 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 repetisjon.pdf Introduksjonsvideo for neste uke: Viktige kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
20.09 5.1, 5.2 repetisjon.pdf
16.09 4.2, 4.3 repetisjonOgMer.pdf
13.09 4.1, 4.2 repetisjon.pdf urneEstimerForventning.m
09.09 3.3, 3.4 repetisjonOgMer.pdf Se introduksjonsvideo før forelesning tirsdag 13. september.
06.09 2.7, 3.1, 3.2, 3.3 repetisjon.pdf
02.09 2.5, 2.6, 2.7 repetisjon.pdf billed2_script.m
30.08 2.3, 2.5 repetisjon.pdf kortspill1.m, billedkort1.m, billed1_script
26.08 2.4, 2.3 repetisjon.pdf tolkning.m Det blir kahoot-quiz om deskriptiv statistikk på tirsdag 30.08.
23.08 1, 2.1, 2.2 introduksjon.pdf
2017-02-15, Mette Langaas