TMA4240 Statistikk høsten 2016

Forelesninger for BFY, MLREAL, MTENERG, MTIØT

  • Faglærer: Geir-Arne Fuglstad
  • Forelesninger: Mandager kl 14.15-16.00 i R7 (men F1 mandag 22.08) og tirsdager kl 15.15-17.00 i EL5

Fremdriftsplan - for alle parallellene

Referansegruppe

Parallellens referansegruppe består av: Erling Vatn Tranulis (MTENERG) og Marianne Stave Sekkenes (MLREAL).

Meldinger (i omvendt kronologisk rekkefølge)

  • 22.11.2016: Se her for informasjon om aktiviteter før eksamen
  • 04.10.2016: Link til dagens padlet: Sannsynlighetsregning:viktige resultat og begreper. Du trykker på linken, kommer til side der det er en pluss nede til høyre. Trykker på plussen og skriver inn (eller legger ved bilde) av viktig resultat eller begrep i del 1 av TMA4240=sannsynlighetsregning. Vi ser på resultater og kommenterer i forelesningen som videofilmes på fredag.
  • 06.09.2016: Første referansegruppemøte blir på torsdag. Ta kontakt med medlemmene av referansegruppen hvis du har kommentarer om forelesning, øvinger, statistikklab osv. Kontaktinformasjon er gitt under Referansegruppe på denne siden.
  • 06.09.2016: 97 stykker hjalp til med validering av spørreskjema for medisinsk forskning i går! Se her hvis dere er interessert i mer informasjon om validering av spørreundersøkelser.
  • 28.08.2016: Vi prøver å ha en Kahoot! quiz om deskriptiv statistikk i slutten av time 2 på mandag 29.08.
  • 23.08.2016: Det ble gjenglemt en grønn jakke med oransje glidelåser. Hvis ingen tar kontakt med meg innen i morgen tidlig leverer jeg den på hittegods i Sentralbygg 2.
  • 28.06.2016: Første forelesning blir på mandag 22. august kl 14.15 i F1.

Forelesningslogg

Dato Kapittel Foiler Matlabkode Kommentarer
22.11 Gjør ferdig oppfriskning av Kap. 1–7 Kommer antageligvis bare til å trenge første time
21.11 Oppfriskning. Kap. 1–7 Repetisjon av forrige time og slides
15.11 11.5 og 11.6 Repetisjon av forrige time og figurer for denne timen
14.11 11.4 og 11.5 Repetisjon av forrige time og figurer for denne timen
08.11 10.9, 11.1, 11.2 og 11.3 Repetisjon av forrige time og figurer for denne timen
07.11 10.5, 10.6 og 10.8. Les 10.7 selv Repetisjon av forrige time
01.11 10.3 og 10.4. Startet på 10.6 Repetisjon av grunnleggende begreper for hypotesetester
31.10 10.1 og 10.2 Repetisjon av konfidensintervall for differanser av to forventningsverdier og for andeler og figur for styrkefunksjonen Brukte denne i timen
25.10 9.8, 9.9 og 9.10. Les Kapittel 9.11 selv. Repetisjon av prediksjonsintervaller og konfidensintervallet for varians Konfidensintervall for forskjellen i forventningsverdiene i to populasjoner, og konfidensintervall for én andel
24.10 9.6 og 9.12 Repetisjon av rimelighetsfunksjon og SME Konfidensintervall basert på ett utvalg
18.10 9.14 Figurer for rimelighetsfunksjon for Poissonfordeling, eksponentialfordeling og normalfordeling og repetisjon av konfidensintervaller Kode brukt for å generere figurer Vi diskuterte bare figurer, ikke kode.
17.10 8.6 og 9.4 Repetisjon av kvantilplott og estimatorer og Figurer for t-fordeling og empirisk standardavvik
11.10 8.8 og 9.1–9.3 Repetisjon av utvalg og utvalgsfordelinger Vi tar Kap. 8.6 senere
10.10 8.1–8.5 Sentralgrenseteorem for eksponentialpopulasjon og utvalgsfordeling for empirisk varians i en normalpopulasjon Kode for å genere figurer
04.10 7.3 Slides og class notes
03.10 7.1-7.2+notat Slides og class notes
27.09 6.5-6.7 f12 fl12Kode.m
26.09 6.1-6.4 f11
20.09 5.4–5.5 Repetisjon Bernoullifordeling, binomisk fordeling og hypergeometrisk fordeling og Figurer brukt i eksempler Kode MATLAB kode brukt for å generere figurer, men ikke gjennomgått
19.09 5.1–5.3 Repetisjon kovarians og korrelasjon, og regneregler og Figurer brukt i eksempler Kode MATLAB kode brukt for å generere figurer, men ikke gjennomgått
13.09 4.2 (kovarians og korrelasjon) og 4.3 Repetisjon forventningsverdi og varians
12.09 4.1 og 4.2 fram til kovarians Repetisjon simultanfordelinger
06.09 3.4 Repetisjon stokastisk variabel
05.09 3.1, 3.2 og 3.3
30.08 2.6 og 2.7
29.08 2.3, 2.5 og Kahoot! quiz
23.08 2.1, 2.2 og 2.4
22.08 Intro og Kapittel 1 Intro (Handout-versjon) og Data analysis (Handout-versjon) height.txt, bodyTmp.txt og analysis.m Vi gikk bare gjennom foilene og ikke MATLAB-koden
2016-11-22, Geir-Arne Fuglstad