TMA4240 Statistikk høsten 2016

Ofte stilte spørsmål

Vennligst les informasjonen nedenfor før du sender e-post til koordinator, faglærer eller øvingslærer.

Emnekoder

Emnet mitt heter TMA4240 Statistikk. Hvorfor er det mange av ressursene som også har emnekoden TMA4245 Statistikk?

Emnet Statistikk undervises både i høstsemestret og i vårsemestret, og i høstsemestret har emnet koden TMA4240 og vi vårsemestret TMA4245. Disse to emnene har samme innhold og vi har derfor laget felles ressurser (øvinger, temasider, videoer) for disse to emnene. Det avholdes også felles kontinuasjonseksamen for de to emnekodene.

Ofte stilte spørsmål om eksamen og øvingsopplegget

Hva kreves for å få gå opp til eksamen?

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent samtlige av kravene listet under:

 • Minst 4 av 6 Maple TA-øvinger godkjent fra Blokk 1. En test er bestått hvis minst 4 av 6 poeng er oppnådd.
 • Minst 1 av 2 skriftlige innleveringer godkjent fra Blokk 1.
 • Minst 4 av 6 Maple TA-øvinger godkjent fra Blokk 2. En test er bestått hvis minst 4 av 6 poeng er oppnådd.
 • Minst 1 av 2 skriftlige innleveringer godkjent fra Blokk 2.

Hva er lov å ha med på eksamen?

 • Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag eller Fagbokforlaget), finnes på Akademika.
 • Rottman: Matematisk formelsamling.
 • Kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30SCASIO fx-82ES PLUS, CITIZEN SR-270X, CITIZEN SR-270X College eller HP30S.
 • Gult ark: Et stemplet gult A5-ark med egne håndskrevne formler og notater. Disse finnes i et stativ på veggen i 7. etasje i sentralbygg 2.

Hvordan sjekker jeg antall godkjente øvinger?

Antall godkjente innleveringer sjekker du i ovsys. Antall godkjente Maple-TA øvinger sjekker du i Maple TA.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke fikk nok godkjente øvinger?

Du må ha en gyldig grunn til å ikke ha nok godkjente øvinger. Ta kontakt med øvingslærer straks hvis problemer oppstår. Ikke vent til i slutten av semesteret med å kontakte øvingslærer!

Jeg tar opp igjen statistikk, er øvingsopplegget godkjent?

Hvis du fikk lov til å ta eksamen tidligere, er øvingsopplegget automatisk godkjent, og du får ta eksamen i år også. Dette gjelder for begge fagkodene (TMA4240 og TMA4245). Hvis du vil dobbeltsjekke, må du kontakte instituttkontoret for Institutt for matematiske fag (7. etg Sentralbygg 2).

Vi anbefaler deg likevel å følge dette semesterets øvingsopplegg.

Ofte stilte spørsmål om Maple TA

Hvordan fungerer Maple TA?

Logg inn i Maple TA med ditt NTNU brukernavn og passord. Første gang du logger inn må du registrere deg i faget TMA4240 Statistikk. På forsiden etter innlogging skal det stå "Enroll in a Class" på venstre side. Trykk på denne lenken, velg "TMA4240 Statistikk", og registrer deg. Merk at klassen ikke vil være tilgjengelig før semesterstart. Øvingene vil dukke opp under “Assignments”, andre viktige beskjeder vil dukke opp under "Class Details". Du har ubegrenset antall forsøk på hver test. Dersom du underveis skulle ønske å avbryte en test, trykk på "Quit & Save" - svarene vil da lagres i systemet så du ikke behøver å gjøre alt på nytt senere. Vi anbefaler at du trykker på "Submit Assignment" når du føler deg ferdig med en test, da dette gir deg en bekreftelse på hvor mange poeng det er registrert i systemet at du har oppnådd. Fortvil ikke hvis du mot formodning skulle glemme dette, da det også vil gjøres manuelt av oss i etterkant. Merk også at selv om du klikker "Submit Assignment", vil du fremdeles kunne ta testen på nytt; altså er ingen skade skjedd dersom du ikke har nok poeng. Ved å trykke på "View details" vil du få en oversikt over hvilke oppgaver du gjorde riktig/galt.

Hvordan sjekker jeg om øvingene er godkjent?

Hver øving i Maple TA består av 6 oppgaver, og hver oppgave gir ett poeng. For at øvingen skal bli godkjent må du få minst 4 poeng. Merk at enkelte oppgaver kan bestå av flere deloppgaver. For å se hvor mange poeng du har oppnådd på en test, klikk på "Gradebook" (ganske langt oppe på siden, under tittelen "TMA4240 Statistikk") og deretter "View Past Results". Her vil du finne informasjon om de enkelte testene. Dersom det står at du har 4/6 poeng, er det godkjent (uansett hva du måtte finne på Maple TA forøvrig). Obs! Telleren "Passed" representerer ikke antall ganger du har bestått en test.

Lagres riktige svar på Maple TA-øvingene, eller må jeg regne alt på nytt om jeg ikke får godkjent?

Maple TA lagrer riktige svar. I tillegg kan du underveis i en test sjekke om du har gjort en oppgave riktig. Øverst i høyre hjørne når du utfører testen, finner du funksjonen "How did I do?". Klikk på denne, og du vil få vite om svaret er riktig eller galt. Slik kan du forsikre deg om at svaret ditt er korrekt før du eventuelt trykker "Grade".

Ofte stilte spørsmål om obligatoriske innleveringer i Ovsys

Hvordan leverer jeg innleveringene?

Innleveringer i TMA4240 skal leveres elektronisk i øvingssystemet. Trykk på TMA4240 Statistikk 2016H etter at du har logget inn. Under Aktive øvinger finner du gjeldene øving. Her ligger oppgavene for øvingen og du har mulighet for å laste opp besvarelsen. Selve øvingene og tidsfristene finner dere også her.

De obligatoriske øvingene består av både Matlab- og regneoppgaver. Ved innlevering må du levere skjermbilde av figurer, .m-fil med Matlab-kode og en PDF fil med regneoppgavene og kommentarer til figurer. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør regneoppgavene med penn og papir. Dette er tidsbesparende og gir best øvelse til eksamen. Her er ulike fremgangsmåter for hvordan du kan levere en håndskrevet øving som PDF i Ovsys.

Bruk av scanner/kopimaskin:
 1. Regn øvingen med penn og papir!
 2. Gå til en scanner/printer, scann hele øvingen og få tilsendt PDF på e-post
  • OBS: Scan alle ark til ett dokument, ikke ett dokument per ark.
 3. Lagre vedlegg fra e-post til PC/MAC
 4. Logg inn i Ovsys og last opp PDF-filen
iPhone (gratis, PC/MAC behøves):
 1. Regn øvingen med penn og papir!
 2. Last ned app for “scanning” (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
 3. Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer som pdf til e-post
 4. Logg på din PC/MAC og last ned vedlegget i e-posten
 5. Logg inn i Ovsys og last PDF-filen
iPhone (betalingsløsning):
 1. Regn øvingen med penn og papir!
 2. Last ned pro-versjon av app for “scanning” (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
 3. Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer til iCloud Drive
 4. Logg inn i Ovsys via Safari på din iPhone og last opp PDF-filen fra Drive
Android telefon:
 1. Regn øvingen med penn og papir!
 2. Last ned app for “scanning” (f.eks CamScanner, Tiny Scanner)
 3. Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporter til Drive eller annen foretrukket mappe
 4. Logg inn i Ovsys og last opp PDF-filen fra den valgte mappen
Word, Open Office, etc:

Vi anbefaler ikke at Word og andre tekstbehandlingsprogrammer brukes for å føre matematikk, da dette er kronglete og unaturlig.

Dersom du uansett velger å skrive i et slikt program må du lagre som PDF, ikke som .docx e.l. Dette er fordi stud.assene som skal lese øvingen din ikke nødvendigvis har samme tekstbehandlingsprogram som deg, og det blir dermed umulig for dem å åpne dokumentet. En PDF kan derimot åpnes av alle.

OBS: Sørg for at skriften er tydelig. Bruk gjerne penn på hvitt ark (uten linjer eller ruter).

Hvilke filer må jeg levere inn i Ovsys?

Vi forventer at du laster opp følgende filer:

 • En PDF-fil med regneoppgaver
 • Skjermbilder av Matlab-figurer, gjerne som .pdf, .png eller .jpg.
 • .m-fil med Matlab-kode.

Jeg finner ikke TMA4240 Statistikk 2016H i Ovsys, hva nå?

Studenter som er meldt opp i faget gjennom studentweb legges inn i Ovsys 31. august 2016. Hvis du etter denne datoen ikke finner TMA4240 Statistikk 2016H i Ovsys må du sende en e-post til øvingslærer der du oppgir NTNU-brukernavn så skal vi melde deg opp i øvinssystemet.

OBS: Selv om du er oppmeldt i øvingssystemet er du ikke dermed oppmeldt til eksamen, dette må du selv gjøre via studentweb.

Blir innleveringene rettet? Hvordan får jeg de rettede besvarelsene tilbake?

Alle innleveringer skal rettes nøye av studassene, både med tanke på rett og galt, og i forhold til føring.

Tilbakemelding på øvingen blir også gitt gjennom øvingssystemet, enten i ren tekst, eller som annotering på øvingen din. Når tidsfristen på en øving har gått ut, vil den dukke opp under Tidligere øvinger med status for godkjenning og tilbakemelding. Du er selv ansvarlig for å holde orden på at du har nok godkjente øvinger.

Får jeg løsningsforslag til de skriftlige øvingene

Løsningsforslag til de skriftlige innleveringene er ikke tilgjengelig. Filosofien (som er den samme som vi bruker i Matematikk 1 og 2) er at vi lager gjennomarbeidede løsningsforslag til de anvendte øvingene (som skal danne grunnlaget for de skriftlige) og så får man grundige kommentarer fra studass på de skriftlige øvingene. Både skriftlige og anvendte øvinger er nesten bare tidligere eksamensoppgaver, og det ligger ute en mengde eksamensoppgaver med løsningsforslag i tekst og bilder (se Eksamenssett i venstremargen).

Øvrige ofte stilte spørsmål om videoforelesningene

H2016

Forelesningen med Ingelin Steinsland for MLREAL, MTDT, MTKJ, MTNANO og MTPETR videofilmes dette semestret.

Lenke til serien i mediasite: TMA4240, høsten 2016

Det er multimediasentret ved NTNU som står for filmingen, og de planlegger (med mindre tekniske problemer dukker opp) at forelesningene som blir holdt onsdager vil bli tilgjengelige på lenken over senest dagen etter (torsdag), og for forelesningene som blir holdt på fredager vil de bli tilgjengelig senest mandagen etter.

H2015 og V2016

Øvrige ofte stilte spørsmål

Er forelesningene på de ulike parallellene synkronisert slik at jeg kan kombinere forelesninger fra de ulike parallellene?

Nei, forelesningene i de tre parallellene er ikke synkronisert, så det anbefales sterkt at du følger forelesningene i en (din) parallell.

Kan jeg bruke eldre utgaver av læreboka?

Undervisningen forholder seg kun til den nyeste utgaven av læreboka. Øvingsopplegget inneholder ikke oppgaver fra læreboka.

Finnes det forslag til oppgaver jeg kan regne dersom jeg ønsker å gjøre flere oppgaver enn det som inngår i øvingsopplegget?

Ja, tidligere eksamensoppgaver som er relevant i forhold til et bestemt tema finner du på temasidene for TMA4240/TMA4245. Finn i temasidene det temaet du ønsker oppgaver om, nederst i omtalen av temaet finner du en liste av relevante tidligere eksamensoppgaver sammen med en liste over relevante videoer.

Hvordan gir jeg tilbakemelding på studassene?

Send epost til øvingsansvarlig, det setter vi stor pris på! Gi beskjed i eposten dersom du ikke ønsker at din identitet skal avsløres for de(n) aktuelle studassen(e).

Når blir øvingene lagt ut?

Maple TA øvinger blir lagt ut hver mandag, og har frist fredag uken etter kl. 12:00. De anbefalte øvingene blir også lagt ut hver mandag. De skriftlige øvingene vil bli lagt ut ca tre uker før innleveringsfrist. For innleveringsfrister, se øvingssiden.

2016-12-10, Mette Langaas