Fourieranalyse

Fourieranalyse handler litt forenklet om å skrive funksjoner ved hjelp av sinus og cosinus.

Fourierrekker - reell form

Her prøver vi å skrive funksjoner på begrensede intervaller som rekker av sinus- og cosinusfunksjoner.


Fourierrekker - kompleks form

Hvis man skriver fourierrekker som komplekse eksponensialer istedet for sinus- og cosinusfunksjoner, blir det mer abstrakt, men all regning blir mye enklere.


Fouriertransform

Hvis man ønsker å representere funksjoner på hele \(x\)-aksen, bruker man fouriertransform istedet for fourierrekker.


2017-10-22, Morten Andreas Nome