Polynominterpolasjon

Polynominterpolasjon er kunsten å finne et polynom som har bestemte funksjonsverdier i bestemte punkt.

Trigonometrisk interpolasjon

Trigonometrisk interpolasjon er kunsten å finne et trigonometrisk polynom som har bestemte funksjonsverdier i bestemte punkt.

2018-11-19, Morten Andreas Nome