Partielle differensialligninger

Mange fenomener i naturen beskrives godt av partielle differensialligninger.

Bølgeligningen

Bølgeligningen beskriver matematisk hvordan en vibrerende streng oppfører seg.


Varmeligningen

Varmeligningen er en matematisk beskrivelse av temperaturendringer i tid og rom.


2017-10-22, Morten Andreas Nome