TMA4135 Matematikk 4D høsten 2017

  • Dagens eksamen og løsningsforslag. Håper alle klarte seg bra.
  • Det er en viss sannsynlighet for at lf er korrekt nå. Bare å gi beskjed om du finner flere feil.


Uke 47:

Jeg tror vi kjører repetisjonsforelesning, der det snikes inn oppgaver underveis, slik noen har etterspurt i evalueringen. Idag gjør vi fourieranalyse og partielle differensialligninger. På torsdag gjør vi laplacetransform og numerikk.

Pensum

Rekkefølgen er stokket litt om her for å få en naturlig gruppering av temaene. Forelesningsnotatene blir oppdatert jevnlig, så ikke bruk mange penger på skrive dem ut. Her er Dags videoserie fra 2011. Han kjører alt i litt annen rekkefølge, og pensum er endret noe, så disse må du bruke på eget ansvar.

Uke Kapittel Stikkord Øvinger
34 9.6-7
11.1
Funksjoner av flere variable.
Periodiske funksjoner og fourierrekker. Mer om fourierrekker. Fouriertransform.
1
35 11.2-4 2
38 11.9 5
36 12.1-4 Bølgeligningen. Varmeligningen. Laplaces ligning. 3
37 12.5-6 4
39 12.7
6.1-2
Varmeligningen på hele \(x\)-aksen.
Laplacetransform. Mer laplacetransform.
6
40 6.1-5 7
41 6.6
19.1-2
Mer laplacetransform.
Ligningsløsere for envarable ligninger. Jacobi og Gauss-Seidels metoder.
DFT.
8
44 20.3
11.9
11
42 19.3 Newtons metode i to dimensjoner. Polynominterpolasjon. Interpolasjon og numerisk integrasjon. 9
43 19.5 10
45 21.1
21.3
Numerisk løsning av ordinære differensialligninger
og systemer av ordinære differensialligninger. Numerisk løsning av varmeligningen. Vi regner eksamener
12
46 21.6 13
47

Kommentarer:

  • Man kan spørre seg om DFT hører hjemme under fourieranalyse eller interpolasjon. Jeg har foreløbig stappet det inn under interpolasjon i notater/videoer. Hele fourieranalysen er vel egentlig en stor interpolasjon.
  • LU-faktorisering er tatt ut av pensum, så dere kan se bort fra gamle eksamensoppgaver om det.
  • Simpsons regel og trapesregelen har alle hatt i matte 1, så det kommer ikke på eksamen i 4D.
2020-12-23, Morten Andreas Nome