TMA4135 Matematikk 4D høsten 2017

  • Dagens eksamen og løsningsforslag. Håper alle klarte seg bra.
  • Det er en viss sannsynlighet for at lf er korrekt nå. Bare å gi beskjed om du finner flere feil.


Uke 47:

Jeg tror vi kjører repetisjonsforelesning, der det snikes inn oppgaver underveis, slik noen har etterspurt i evalueringen. Idag gjør vi fourieranalyse og partielle differensialligninger. På torsdag gjør vi laplacetransform og numerikk.

Pensum

Rekkefølgen er stokket litt om her for å få en naturlig gruppering av temaene. Forelesningsnotatene blir oppdatert jevnlig, så ikke bruk mange penger på skrive dem ut. Her er Dags videoserie fra 2011. Han kjører alt i litt annen rekkefølge, og pensum er endret noe, så disse må du bruke på eget ansvar.

Uke Kapittel Stikkord Notater Videoer Øvinger
34 9.6-7
11.1
Funksjoner av flere variable.
Periodiske funksjoner og fourierrekker.
Funksjoner av to variable

Fourieranalyse
Fourieranalyse
1
35 11.2-4 Mer om fourierrekker. 2
38 11.9 Fouriertransform. 5
36 12.1-4 Bølgeligningen. Partielle differensialligninger Partielle differensialligninger 3
37 12.5-6 Varmeligningen. Laplaces ligning. 4
39 12.7
6.1-2
Varmeligningen på hele \(x\)-aksen.
Laplacetransform.
Laplacetransform Laplacetransform
6
40 6.1-5 Mer laplacetransform. 7
41 6.6
19.1-2
Mer laplacetransform.
Ligningsløsere for envarable ligninger.
Ligningsløsere Ligningsløsere 8
44 20.3
11.9
Jacobi og Gauss-Seidels metoder.
DFT.
11
42 19.3 Newtons metode i to dimensjoner. Polynominterpolasjon. Interpolasjon og numerisk integrasjon Interpolasjon 9
43 19.5 Interpolasjon og numerisk integrasjon. 10
45 21.1
21.3
Numerisk løsning av ordinære differensialligninger
og systemer av ordinære differensialligninger.
Numerikk for differensialligninger Numerikk for differensialligninger 12
46 21.6 Numerisk løsning av varmeligningen. 13
47 Vi regner eksamener

Kommentarer:

  • Man kan spørre seg om DFT hører hjemme under fourieranalyse eller interpolasjon. Jeg har foreløbig stappet det inn under interpolasjon i notater/videoer. Hele fourieranalysen er vel egentlig en stor interpolasjon.
  • LU-faktorisering er tatt ut av pensum, så dere kan se bort fra gamle eksamensoppgaver om det.
  • Simpsons regel og trapesregelen har alle hatt i matte 1, så det kommer ikke på eksamen i 4D.
2019-01-10, Olav Ersland