Gamle eksamensoppgaver

Under følger en samling gamle eksamensoppgaver gitt i TMA4135 Matematikk 4D. Dersom en ønsker enda flere gamle eksamener, kan det poengteres at kursene TMA4122 og TMA4130 er nesten identiske med TMA4135.

Eksamen Oppgaver Løsningsforslag Ikke relevant i år
Sommeren 2017 PDF PDF 4 a,b,c,d og 5 a,b
Høsten 2016 PDF PDF 1 b og hele 6
Sommeren 2016 PDF PDF
Høsten 2015 PDF PDF 3
Sommeren 2015 PDF PDF 1)
Høsten 2014 PDF PDF
Sommeren 2014 pdf pdf
Høsten 2013 pdf pdf 5
Sommeren 2013 pdf pdf 1
Høsten 2012 pdf pdf 6
Sommeren 2012 pdf pdf 2) 3) 1
Høsten 2011 pdf pdf 4)
Sommeren 2011 pdf pdf 5)
Høsten 2010 pdf pdf 6)
Sommeren 2010 pdf pdf 5
Høsten 2009 pdf pdf 5
Sommeren 2009 pdf pdf
Høsten 2008 pdf pdf 5 a
Sommeren 2008 pdf pdf
Høsten 2007 pdf pdf
Sommeren 2007 pdf pdf 5
Høsten 2006 pdf pdf 7) 4 b og 5
Sommeren 2006 pdf pdf 8) 5
Høsten 2005 pdf pdf 5
Sommeren 2005 pdf pdf
Høsten 2004 pdf pdf
Sommeren 2004 pdf pdf 9) 10) 4
Høsten 2003 pdf pdf
1)
Oppgave 6 ble glemt i LF.
2)
\(x_2^{(1)} = -3{,}0420\) og ikke \(x_2^{(1)} = 3{,}0420\) slik det står i løsningsforslaget.
3)
På tredje linje i løsningen til opppgave 6 skal siste ledd \(U_{i, j-1}\) være \(U_{i-1, j}\). Sjette linje mangler også en slutt-parentes.
4)
En fortegnsfeil forekommer i starten av løsningen til oppgave 3a.
5)
En regnefeil forekommer på tredje siste linje av oppgave 4a: \(p(3/4)\) er ikke \(3/16\), men \(9/16\).
6)
I den Lagrange-interpolasjonsbaserte løsningen av oppgave 1 hadde det opprinnelig sneket seg inn en \(3\) for mye på nest siste linje. Dette er nå rettet opp slik at det som står der nå, er korrekt.
7)
I første setning av oppgave 3c forekommer en fortegnsfeil.
8)
I oppgave 6 bruker LF feil nedre randbetingelse, \(\cos\pi x/2\).
9)
Skrivefeil i løsning på oppgave 3b: Her menes \(7/y\), ikke \(7/u\).
10)
Dette er en eksamen hvor LF bare er en fasit.
2017-11-19, Morten Andreas Nome