Øvinger

Det kreves minimum 8 godkjente øvinger for å kunne møte til eksamen. Alt som er gitt på øvinger og dekket i LF er for pensum å regne, og det anbefales på det sterkeste at du gjør alle øvingene. I ovsys kan du til enhver tid sjekke hvor mange godkjente øvinger du har. Følg med, og ta kontakt med studassen din umiddelbart dersom noe ikke stemmer. Det nytter ikke å bli overrasket ved semesterslutt.

Dersom du ikke ligger inne i øvingssystemet, ta umiddelbart kontakt med din studass. Opplys om navn, linje og brukernavn. Det er helt normalt at noen ikke ligger inne ved semesterstart, da det eneste vi har å gå etter er oppmeldingslister på et bestemt tidspunkt.

Ny øving legges normalt ut hver onsdag og veiledes uken etter den er lagt ut.

Godkjenninger fra tidligere år

Dersom du har godkjent øvingsopplegg som ga tilgang til eksamen i faget et tidligere år, skal du automatisk få tilgang også i år. Dette ligger dog utenfor fagstabens kontroll, så dersom du vil vite hva status er, eller få bekreftet tilgang, må du selv ta kontakt med eksamenskontoret.

Leveringstid- og sted

Levering skjer innen påfølgende mandag klokken 16:00 etter uken den aktuelle øvingen ble veiledet. Man leverer øvingen elektronisk på ovsys. Dersom du vil ha grundig retting, velg "Grundig retting" i ovsys. Tidspunkt for veiledningstime og gruppenummer finner man her.

2017-08-30, Jon Vegard Venås