Pensum

Pensum er det som er dekket av

samt følgende delkapitler i Kreyszig:

  • Laplacetransformasjon: Kapittel 6.1 – 6.7
  • Partiellderiverte: Kapittel 9.6 – 9.7 (fram til «Gradient as Surface Normal Vector» side 398), samt appendiks A3.2
  • Fourierrekker, Fourierintegral og Fouriertransform: Kapittel 11.1 – 11.4, 11.7, 11.9
  • Partielle differensialligninger: Kapittel 12.1 – 12.7
  • Generelle numeriske metoder: Kapittel 19.1 – 19.3 (fram til «Equal Spacing: Newton's Backward Difference Formula» side 815), 19.5 (fram til «Adaptive Integration» side 832)
  • Numerisk lineær algebra: Kapittel 20.1 – 20.3
  • Numeriske metoder for ordinære og partielle differensialligninger: Kapittel 21.1, 21.3 (unntatt «Runge-Kutta-Nyström Methods» side 916) – 21.4 (fram til «ADI Method» side 925), 21.6

Merk at pensum relatert til de deler som ikke er forelest enda kan komme til å endres.

2014-11-08, spreeman