Slides og animasjoner

Her er samlet de slides og animasjoner jeg (Gard) har brukt i forelesningene, selv om de kanskje ikke gir så mye mening frittstående. Ressursene er grovt sortert etter tema.

Laplace-transformasjon

  • Lodd i fjær med magnet som skrus av og på. PDF.

Fourier-rekker

  • Fourier-delsummer for kontinuerlig funksjon. PDF.
  • Fourier-delsummer for diskontinuerlig funksjon – Gibbs-effekt og eksempel fra bildekomprimering. PDF

Partielle differensialligninger

  • Løsning av bølgeligningen for gitt initialbetingelse. H264 i MP4 eller VP9 i WebM.
  • Løsning varmeledningsligningen med null temperatur på rendene, for en gitt initialbetingelse. H264 i MP4 eller VP9 i WebM.
  • Løsning varmeledningsligningen med isolerte render, for en gitt initialbetingelse. H264 i MP4 eller VP9 i WebM.
2014-10-23, spreeman