Gamle eksamensoppgaver

Eksamen Oppgaver Løsningsforslag
Høst 2014 pdf pdf
Sommer 2014 pdf pdf
Høsten 2013 pdf pdf
Sommeren 2013 pdf pdf
Høsten 2012 pdf pdf
Sommeren 2012 pdf pdf 1) 2)
Høsten 2011 pdf pdf 3)
Sommeren 2011 pdf pdf 4)
Høsten 2010 pdf pdf 5)
Sommeren 2010 pdf pdf
Høsten 2009 pdf pdf
Sommeren 2009 pdf pdf
Høsten 2008 pdf pdf
Sommeren 2008 pdf pdf
Høsten 2007 pdf pdf
Sommeren 2007 pdf pdf
Høsten 2006 pdf pdf 6)
Sommeren 2006 pdf pdf
Høsten 2005 pdf pdf
Sommeren 2005 pdf pdf
Høsten 2004 pdf pdf
Sommeren 2004 pdf pdf 7) 8)
Høsten 2003 pdf pdf
1)
\(x_2^{(1)} = -3{,}0420\) og ikke \(x_2^{(1)} = 3{,}0420\) slik det står i løsningsforslaget.
2)
På tredje linje i løsningen til opppgave 6 skal siste ledd \(U_{i, j-1}\) være \(U_{i-1, j}\). Sjette linje mangler også en slutt-parentes.
3)
En fortegnsfeil forekommer i starten av løsningen til oppgave 3a.
4)
En regnefeil forekommer på tredje siste linje av oppgave 4a: \(p(3/4)\) er ikke \(3/16\), men \(9/16\).
5)
I den Lagrange-interpolasjonsbaserte løsningen av oppgave 1 hadde det opprinnelig sneket seg inn en \(3\) for mye på nest siste linje. Dette er nå rettet opp slik at det som står der nå, er korrekt.
6)
I første setning av oppgave 3c forekommer en fortegnsfeil.
7)
Skrivefeil i løsning på oppgave 3b: Her menes \(7/y\), ikke \(7/u\).
8)
Dette er en eksamen hvor LF bare er en fasit. Øving 10, som inneholder oppgave 3 fra denne eksamen, har utdypende LF.
2014-12-02, spreeman