Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen er ikke absolutt, og kan endres. Forelesningsloggen viser hva som faktisk er blitt forelest hver uke.

Uke Tema Pensumlitteratur Øving Merknad
34 Introduksjon til numerikk generelt, flyttall og datamaskiners tallrepresentasjon. Løsning ved iterasjon (fikspunktiterasjon, Newtons metode). En kort innføring i partiellderivasjon K. 19.1 – 19.2, A3.2. Notat om Newtons metode for systemer - Øving 1 blir lagt ut
35 Newtons metode for systemer gjøres ferdig. Numerisk derivasjon, integrasjon, interpolasjon. K. 19.3, 19.5. 1 Øving 2 legges ut.
36 Numerisk lineær algebra K. 20.1 – 20.3 2 Øving 3 blir lagt ut
37 Laplacetransformasjon K. 6.1 – 6.2 3 Øving 4 blir lagt ut
38 Laplacetransformasjon K. 6.3 – 6.6 4 Øving 5 blir lagt ut
39 Laplacetransformasjon og fourierrekker K. 6.7, 11.1 – 11.2 5 Øving 6 blir lagt ut
40 Fourierrekker (reelle og komplekse). Tilnærminger ved trigonometriske polynomer K. 11.2, 11.4. Notat. 6 Øving 7 blir lagt ut
41 Fourierintegral og -transformasjon K. 11.7, 11.9 7 Øving 8 blir lagt ut
42 Partiellderivasjon og partielle differensialligninger K. 9.6 – 9.7, 12.1 – 12.3 8 Øving 9 blir lagt ut
43 Partielle differensialligninger K. 12.3 – 12.6 9 Øving 10 blir lagt ut
44 Partielle differensialligninger K. 12.6 – 12.7 10 Øving 11 blir lagt ut
45 Numeriske metoder for differensialligninger K. 21.1, 21.3 11 Øving 12 blir lagt ut
46 Numeriske metoder for differensialligninger K. 21.3 – 21.4, 21.6 12 -
47 Repetisjon - -
2014-09-03, spreeman