Referansegruppe

Referansegruppen består av følgende personer. I e-postadressene er @ byttet ut med ØØØ for å stagge de verste spambottene.

 • Anders Rønold (andersronold ØØØ gmail.com), industriell økonomi
 • Marina Frydenberg (marina.frydenberg ØØØ gmail.com), industriell økonomi
 • Ingvild Bostrøm (ingvildbost ØØØ gmail.com), industriell økonomi
 • Vilde Amundsen (vildesamundsen ØØØ gmail.com), kommunikasjonsteknologi
 • Kamilla Kristine Fredriksen (kamilla.fredriksen ØØØ gmail.com), datateknologi

Det vil normalt være tre referansegruppemøter i løpet av semesteret.

Møtereferat 13.10.2014

Til stede: Helge, Gard, Anders

Studentenes kommentarer til forelesningene:

 • Bra med eksamensoppgaver som eksempler.
 • Kan gå for raskt frem med Gard.
 • Bevis er vanskelig. (Kommentar fra faglærerne: Det viktige er å forstå hvorfor metodene fungerer, ikke detaljene i bevisene).

Studentenes kommentarer til øvingene:

 • Øvingstimene fungerer godt.
 • Øvingene kan gjerne komme ut enda litt før. (Kommentar faglærerne: Det er vanskelig å legge planer så fast og langt frem, men vi kan fra neste uke av begynne å legge ut øvinger én uke lenger frem.)

Om programmeringsoppgaver:

 • Studentene lurer på «hvor relevant» disse er til eksamen. Gard svarer: Relevant som formidlingsform av de numeriske algoritmer som er pensum. Dersom kode gis på eksamen, er den godt kommentert, og det skal ikke være nødvendig å kunne Python som sådan. Dersom kode bes om på eksamen, vil pseudokode være godt nok. Det datatekniske er ikke relevant.

Møtereferat 05.09.2014

Til stede: Helge, Gard, Ingvild, Vilde

Studentenes kommentarer til forelesningene:

 • Eksempler er bra, og der kan godt være flere av dem.
 • Eksempler fra eksamener er godt likt.
 • Det kan bli mye å notere med Gard.
 • Det kan gå for fort med Helge. (Helge merker selv at han har gått litt fortere frem en planlagt.)
 • Bevis er ofte vanskelig. (Faglærerne kommenterer at det viktige er å forstå hvorfor/når metodene fungerer, ikke detaljene i bevisene).

Generelt:

 • Stoffet virker greit.
 • Lineæralgebra har gått litt i glemmeboken for en del. Repetisjon av det grunnleggende hadde vært fint. (Faglærerne kommenterer at siden vi nå er over på Laplace-delen av faget, må repetisjon vente.)

Studasstimene:

 • Ser ut til å gå greit.
 • Litt rot med det praktiske rundt innlevering i starten.

Øvingene:

 • Det er vanskelig med programmeringsoppgavene. En høy terskel å gå fra algoritme til implementasjon.
 • Hvor eksamensrelevant er programmeringsoppgavene? (Faglærerne kommenterer at eventuell programmeringsoppgave på eksamen vil bli i stil med fjorårets, for eksempel å forstå hvilken metode som er implementert, og så forklare hvorfor, eller hvorfor ikke, den vil fungere. Svært lite spesifikk programmeringskunnskap er nødvendig.)
2015-01-05, Helge Holden