Eksamensinformasjon

For å få tilgang til eksamen må du ha minst 8 godkjente øvinger.

Eksamensdato

  • 2. desember 2014, klokken 09:00 - 13:00

Tillatte hjelpemidler (hjelpemiddelkode C)

Det er ikke tillatt med egne notater. Det betyr blant annet at du ikke får ha notater i formelsamlingen din. I formelsamlingen kan du:

  • Skrive navnet ditt
  • Lage eselører eller sette inn lapper (uten skrift)
  • Markere tekst ved understreking/overstreking

Se forøvrig instruks for ekamenskandidater.

Vedlegg til eksamen

Eksamen vil komme med et lite formelark.

Om det programmeringstekniske under eksamen

Foreløpig informasjon: En del av programmeringsoppgavene inneholder elementer som plotting og bruk av NumPy/SciPy, og spørsmålet om dette er «pensum» melder seg derfor. Som beskrevet er vi kun interessert i det matematiske! Det matematiske inkluderer algoritmene i pensum, og siden vi har valgt Python som språk for å uttrykke disse, vil kode på eksamen være i Python. Det tekniske, som Python-syntaks og bruk av NumPy/SciPy vil være helt minimalt, og plotting er selvfølgelig ikke relevant. Eksempel på bruk av NumPy er håndtering av matriser, og eksempler på Python-syntaks er elementære ting som if/else, while, for, osv. Dette stilles selvsagt ikke direkte spørsmål om, men vil inngå i kode.

2014-11-24, spreeman