Pensumliste

Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10. utgave:

 • Laplacetransformasjon: Kapittel 6.1 - 6.7
 • Partiellderiverte: Kapittel 9.6 - 9.7 (fram til «Gradient as Surface Normal Vector» side 398) og appendiks A3.2
 • Fourierrekker, fourierintegral og fouriertransform: Kapittel 11.1 - 11.4, 11.7, 11.9 (fram til «Discrete Fourier Transform, Fast Fourier Transform» side 528)
 • Partielle differensialligninger: Kapittel 12.1 - 12.7
 • Generelle numeriske metoder: Kapittel 19.1 - 19.3 (fram til «Equal Spacing: Newton's Backward Difference Formula» side 815), 19.5 (fram til «Adaptive Integration» side 832)
 • Numerisk lineær algebra: Kapittel 20.1 - 20.3
 • Numeriske metoder for ordinære og partielle differensialligninger: Kapittel 21.1, 21.3 (unntatt «Runge-Kutta-Nyström Methods» side 916) - 21.4 (fram til «ADI Method» side 925), 21.6

Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave:

 • Laplacetransformasjon: Kapittel 6.1 - 6.7
 • Partiellderiverte: Kapittel 9.6 - 9.7 (fram til «Gradient as Surface Normal Vector» side 406) og appendiks A3.2
 • Fourierrekker, fourierintegral og fouriertransform: Kapittel 11.1 - 11.4, 11.6 - 11.7, 11.9 (fram til «Discrete Fourier Transform, Fast Fourier Transform» side 524)
 • Partielle differensialligninger: Kapittel 12.1 - 12.6
 • Generelle numeriske metoder: Kapittel 19.1 - 19.3 (fram til «Equal Spacing: Newton's Backward Difference Formula» side 804), 19.5 (fram til «Adaptive Integration» side 824)
 • Numerisk lineær algebra: Kapittel 20.1 - 20.3
 • Numeriske metoder for ordinære og partielle differensialligninger: Kapittel 21.1, 21.3 (unntatt «Runge-Kutta-Nyström Methods» side 906) - 21.4 (fram til «ADI Method» side 914), 21.6

I tillegg til stoffet hentet fra læreboken (enten 9. eller 10. utgave) er også følgende pensum:

2012-10-30, Marius Thaule