TMA4135 Matematikk 4D høsten 2012

Emnebeskrivelse finnes i studiehåndboken.

Meldinger

15.8 Sensuren er nå klar for kontinuasjonseksamen. Den vil være tilgjengelig på Studentweb i løpet av neste uke.
12.8 Dagens eksamensoppgaver samt et løsningsforslag finner du under gamle eksamensoppgaver. Vi vil informere på hjemmesiden når sensuren er klar (senest mandag 2. september).
23.7 Kontinuasjonseksamen i TMA4135 Matematikk 4D avholdes 12. august 2013. Romplassering under eksamen vil bli lagt ut her.
21.12 I følge eksamenskontoret er karakterene nå tilgjengelige på Studentweb.
19.12 Sensuren er nå klar. Den vil være tilgjengelig på Studentweb enten i morgen eller på fredag.
1.12 Dagens eksamensoppgaver samt et løsningsforslag finner du under gamle eksamensoppgaver. Vi vil informere på hjemmesiden når sensuren er klar (senest fredag 21. desember). Lykke til videre i studiet!
29.11 Romplassering på eksamen finner du her. Eksamenstiden er 09.00 - 13.00. Se under eksamensinformasjon for hva du ta med deg av hjelpemidler samt formelarket som vil være vedlagt eksamensoppgavene.
22.11 Har du spørsmål til faget er du velkommen til å stikke innom kontoret til faglærer (rom 1204, Sentralbygg 2). Faglærer vil også være tilstede under spørretjenesten på torsdag 29. november, 10.15 - 14.00 i auditorium S2. Faglærer er opptatt hele fredag 30. november.
21.11 Matematisk feil i algoritmen for RK4 i LF 12 oppdaget. Se errata for dette og andre løsningsforslag.
21.11 En regnefeil i oppgave 5 i løsningsforslaget til eksamen gitt sommeren 2012 er nå blitt rettet opp. Takk til den studenten som gjorde meg oppmerksom på feilen.
12.11 Øving 13 er nå lagt ut. Kun de med for få godkjente øvinger kan levere øving 13. Det er ingen veiledning. Innlevering skjer direkte til øvingslærer på kontor 1242, Sentralbygg 2 senest innen onsdag 21. november klokken 10.00.
9.11 Det vil bli arrangert spørretjeneste i forkant av eksamen, nærmere bestemt på torsdag 29. november i auditorium S2, klokken 10.15 - 14.00. Se eksamensinformasjon for nærmere informasjon (helt nederst på siden).
29.10 Pensumlisten har blitt oppdatert med mer detaljert informasjon for både 9. og 10. utgave av læreboken.
25.10 Under eksamensinformasjon finner du nå det vedlegget som blir å følge med årets eksamensoppgaver.
18.10 Etter flere spørsmål om hvor mye kunnskap om bibliotekene vi har benyttet på programmeringsoppgavene som er «eksamensrelevant», har vi lagt ut en klarifisering under eksamensinformasjon.
7.9 Jeg har blitt gjort oppmerksom på en indeksfeil jeg gjorde knyttet til Simpsons regel. Se forelesningsloggen for detaljer. Takk til de studentene som påpekte dette for meg.
6.9 Referansegruppen er nå opprettet. Tilbakemeldinger hva dette emnet går kan enten sendes til medlemmer av referansegruppen eller direkte til faglærer. Vennligst merk alle e-poster med TMA4135 Matematikk 4D.
29.8 Forelesningene på torsdager er flyttet fra auditorium VE1 til auditorium S3, med virkning fra og med torsdag 30.8. Tidspunktet er uendret.
28.8 Nytt til eksamen i år er at det vil komme en oppgave relatert til øvingsoppgavene gitt underveis i semesteret som benytter Python.
22.8 En forelesningslogg er opprettet. I forelesningsloggen finner du en kort oversikt over hva som har blitt gjennomgått i de ulike forelesningene, samt hva som er planlagt for neste forelesning.
21.8 Øving 1 er lagt ut. Innleveringsfrist er fredag 31. august, kl. 14.00. Øvingene leveres i 3. etasje, Lavblokk nord. Se forøvrig øvingssiden. Øvinger blir heretter lagt ut mandagen uken før øvingen veiledes.
31.5 Første forelesning blir tirsdag 21. august, 10.15 - 12.00 i auditorium S6. For mer informasjon om forelesnings- og øvingstidspunkter, se under tid og sted.
2013-08-15, Marius Thaule