Fremdriftsplan

Det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen.

Uke Tema Kreyszig Øving Merknad
34 Introduksjon til numerikk, løsning ved iterasjoner samt en kort innføring i partiellderivasjon 19.1 - 19.2, A3.2 - Øving 1 er lagt ut
35 Newtons metode for systemer, interpolasjon, integrasjon og derivasjon notat + 19.3, 19.5 1 Øving 2 er lagt ut
36 Numerisk lineær algbra 20.1 - 20.3 2 Øving 3 er lagt ut
37 Laplacetransformasjon 6.1 - 6.2 3 Øving 4 er lagt ut
38 Laplacetransformasjon 6.3 - 6.6 4 Øving 5 er lagt ut
39 Laplacetransformasjon og fourierrekker 6.7, 11.1 - 11.2 5 Øving 6 er lagt ut
40 Fourierrekker (reelle og komplekse). Tilnærminger ved trigonometriske polynomer 11.2, notat, 11.4 6 Øving 7 er lagt ut
41 Fourierintegral og -transformasjon 11.7, 11.9 7 Øving 8 er lagt ut
42 Partiellderivasjon og partielle differensialligninger 9.6 - 9.7, 12.1 - 12.3 8 Øving 9 er lagt ut
43 Partielle differensialligninger 12.3 - 12.6 9 Øving 10 er lagt ut
44 Partielle differensialligninger 12.6 - 12.7 10 Øving 11 er lagt ut
45 Numeriske metoder for differensialligninger 21.1, 21.3 11 Øving 12 er lagt ut
46 Numeriske metoder for differensialligninger 21.3 - 21.4, 21.6 12 Øving 13 er lagt ut
47 Repetisjon - -
2012-11-19, Marius Thaule