Øvinger

Det kreves minst 8 godkjente øvinger for å kunne møte til eksamen. For at en øving som er innlevert innen tidsfristen skal bli godkjent er det å forvente at man har virkelig prøvd på de aller fleste oppgavene (helst alle oppgavene) og at det ikke er avskrift av et løsningsforslag. Videre anbefales det på det sterkeste at dere gjør alle øvingene.

For å finne ut hvor mange godkjente øvinger du har, kan du spørre øvingssystemet.

Ny øving legges ut hver mandag.

Om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år trenger du ikke å gjøre øvingsopplegget på nytt i år.

Leveringstid- og sted

Levering skjer innen fredag klokken 14.00 den uken den aktuelle øvingen ble veiledet. Innlevering skjer i bokser merket med gruppenummer i 3. etasje i Lavblokk nord. Tidspunkt for veiledningstime og gruppenummer finner man her.

Øvingsoppgaver

Øvingene er fjernet i ettertid.

Errata for løsningsforslag

LF 7

Ny utgave 2012-10-18 har følgende endringer:

 • Oppgave 2: Definerer \(g\) med tydeligere periode.
 • Oppgave 4: Skrivefeil. \(4/2\) omtrent midt i oppgaven rettet til \(4/s\).
 • Oppgave 5: Øvre indeks parentessatt for å hindre forvirring med potenser.
 • Oppgave 7: Språklig.
 • Oppgave 8: Rekken må selvfølgelig ekskludere \(n=0\).
 • Oppgave 10: Uttrykket benyttet for utregning skrevet opp.

LF 9

 • Ny utgave 2012-11-30 retter skrivefeil i slutten av oppgave 11.9.11: På de to siste linjene stod det \(\cos\omega x\). Dette skulle selvfølgelig være \(\cos\omega\), da ingen \(x\) opptrer her.
 • Ny utgave 2012-11-12 retter regnefeil i oppgave 11.9.8.

LF 10

Ny utgave 2012-11-12 retter regnefeil i oppgave 12.3.10, og inkluderer også ekstra detaljer i utregning av \(B_n\), da det var her feilen lå. (Endelig svar i ny og gammel utgave er, ved tilfeldighet, det samme).

LF 12

RK4-koden min brukte ved et uhell \(x = x_0 + nh\) i definisjonen av \(k_1, k_2, k_3\) og \(k_4\) for \(y_n\). Dette skal (som en sjekker i Kreyszig) være \(x = x_0 + (n-1)h\)! Dette er nå rettet opp i (2012-11-21). Tallsvarene blir, ved de skrittlengdene som er benyttet, de samme.

Abefalte ekstraoppgaver

Tilhørende øving 11

 • Sommer 2005: 3
 • Høst 2006: 3
 • Høst 2009: 3
 • Sommer 2012: 4

Tilhørende øving 12

 • Sommer 2005: 7
 • Sommer 2007: 4
 • Sommer 2009: 5b, 5c
 • Høst 2011: 5
 • Sommer 2012: 8
2013-08-19, spreeman