Eksamensinformasjon

For å få tilgang til eksamen må du ha minst 8 godkjente øvinger.

Eksamensdato

  • Lørdag 1. desember 2012, klokken 09.00 - 13.00

Tillatte hjelpemidler (hjelpemiddelkode C)

Det vil også bli utdelt en formelliste vedlagt eksamensoppgavene. Mer informasjon om formellisten kommer her, så snart den foreligger.

Det er ikke tillatt med egne notater. Det betyr blant annet at du ikke får ha notater i formelsamlingen din. I formelsamlingen kan du:

  • Skrive navnet ditt
  • Lage eselører eller sette inn lapper (uten skrift)
  • Markere tekst ved understreking/overstreking

Se forøvrig instruks for ekamenskandidater.

Vedlegg til eksamen

Til eksamen høsten 2012 (og sommer 2013) vil det bli gitt følgende vedlegg. Merk at fete bokstaver i matematiske uttrykk betegner vektorer.

Om det programmeringstekniske under eksamen

Der har kommet spørsmål om hva som kreves av programmeringsteknisk kunnskap på eksamen. En del av programmeringsoppgavene inneholder jo elementer som plotting og bruk av NumPy/SciPy, og spørsmålet om dette er «pensum» melder seg derfor. Som beskrevet er vi kun interessert i det matematiske! Det matematiske inkluderer algoritmene i pensum, og siden vi har valgt Python som språk for å uttrykke disse, vil kode på eksamen være i Python. Det tekniske, som Python-syntaks og bruk av NumPy/SciPy vil være helt minimalt, og plotting er selvfølgelig ikke relevant. Eksempel på bruk av NumPy er håndtering av matriser, og eksempler på Python-syntaks er elementære ting som if/else, while, for, osv. Dette stilles selvsagt ikke direkte spørsmål om, men vil inngå i kode.

Jeg ønsker å vise til programmeringsoppgave 2 på øving 4 som et eksempel på det nivå av programmeringsteknisk kunnskap som kreves. Her brukes helt elementær Python, samt noen få ting fra NumPy (matrise- og vektorhåndtering). Oppgaven er ikke ment som et «eksempel på en eksamensoppgave», men snarere et eksempel på hva slags nivå av kjennskap til Python/NumPy som forventes til eksamen. (Akkurat når det gjelder denne oppgaven ville jeg kanskje til eksamen også lagt til en kommentar som forklarer range(0,n).) Sagt på en annen måte: Oppgaven er et godt bilde på hvor mye Python og NumPy du må kunne til eksamen.

Merk at oppgaven nevnt som eksempel over (oppgave 2 på øving 4) er grei å løse hvis du har forståelse av matematikken bak, men ikke er stø i programmering generelt. Dette vil også være tilfelle for en programmeringsoppgave på eksamen.

Spørretjeneste før eksamen

Det vil bli arrangert spørretjeneste før eksamen på torsdag 29. november, klokken 10.15 - 14.00 i auditorium S2. Her kan dere spørre om ting knyttet til gamle eksamensoppgaver, pensum, øvinger eller tema som har blitt diskutert i forelesningene. Faglærer samt minst en person til vil være tilstede hele tiden. For at flest mulig skal få mulighet til å få hjelp ønsker vi at dere jobber i grupper.

2012-11-20, Marius Thaule