Forelesningslogg

Under følger en kort oversikt over hva som har blitt gjennomgått i de forskjellige forelesningene. Teksten som er i kursiv markerer det som er planlagt for neste forelesning.

Forelesning Tema Avsnitt i boken
1 Introduksjon til numerikk. Fikspunktiterasjoner 19.1 og første del av 19.2
2 Newtons metode og sekantmetoden. Kort innføring i partiellderivasjon. Begynte på notatet om Newtons metode for systemer 19.2, A3.2 + notat om Newtons metode
3 Newtons metode for systemer. Interpolasjon (snakket ikke om feil) notat om Newtons metode, 19.3
4 Gjorde ferdig eksempelet fra forrige gang om interpolasjon. Snakket om feil knyttet til interpolasjon. Numerisk integrasjon (rektangel-, trapes- og Simpsons regel) 19.3, 19.5
Merknad: Jeg har blitt gjort oppmerksom på en feil jeg gjorde knyttet til Simpsons regel. Simpsons regel er gitt ved \[ \int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x \approx \sum_{j = 0}^{m - 1} \int_{x_{2j}}^{x_{2j + 2}} p_2(x)\ \mathrm{d}x = \frac{h}3 \sum_{j = 0}^{m - 1} (f_{2j} + 4f_{2j + 1} + f_{2j + 2}).\] I forelesningen kom jeg i skade for å skrive at summen går fra \(j = 0\) til \(2m - 2\) og ikke altså \(m - 1\) slik det skal være. Takk til de studentene som påpekte dette for meg.
5 Numerisk derivasjon. Numerisk lineær algebra (gausseliminasjon, LU-faktorisering). Vi avsluttet med å se på et eksempel ved bruk av choleskyfaktorisering. Jeg gjør ferdig det vi ikke rakk i neste forelesning 19.5, 20.1 - 20.2
6 Gjorde ferdig eksempelet om choleskyfaktorsering. Iterasjonsmetoder (Gauss-Seidel og Jacobi) 20.2 - 20.3
7 Laplacetransformasjon (definisjon, samt grunnleggende egenskaper) 6.1
8 Laplacetransformasjon (derivasjon og integrasjon) 6.2
9 Laplacetransformasjon (enhetssprangfunksjoner, Diracs δ-funksjon, delbrøkoppspalting) 6.3 - 6.4
10 Laplacetransformasjon (mer om delbrøkoppspalting, konvolusjonsprodukt, integrasjon og derivasjon av transformasjoner) 6.4 - 6.6
11 Laplacetransformasjon (system av ordinære differensialligninger). Fourierrekker (definisjon) 6.7, 11.1
12 Fourierrekker (representasjon av funksjoner ved fourierrekker, fourierrekker til funksjoner med vilkårlig periode, odde og like funksjoner) 11.1 - 11.2
Vi regnet et eksempel der vi fant fourierrekken til \(f(x) = x + \pi\) for \( - \pi < x < \pi\), der \(f\) er 2-periodisk, hvor vi utnyttet at vi kan skrive \[ f(x) = f^{\mathrm{like}}(x) + f^{\mathrm{odde}}(x),\] der \[ f^{\mathrm{like}}(x) = \frac12\bigl[f(x) + f(-x)\bigl], \quad \text{og} \quad f^{\mathrm{odde}}(x) = \frac12\bigl[f(x) - f(-x)\bigl], \] når vi regnet ut fourierkoeffisientene.
13 Fourierrekker (halvintervallutviklinger og komplekse fourierrekker) 11.2 + notat om komplekse fourierrekker
14 Fourierrekker (tilnærming ved trigonometriske polynomer, Parsevals identitet) 11.4
15 Fourierintegral (definisjon og egenskaper) 11.7
16 Fouriertransformasjon (definisjon og egenskaper) 11.9
17 Kjerneregelen for funksjoner av flere variabler. Retningsderivert. Partielle differensialligninger (grunnleggende begreper) 9.6 - 9.7, 12.1
18 Partielle differensialligninger (utledning av bølgeligningen, samt løsning ved separasjon av variabler) 12.1 - 12.3
19 Partielle differensialligninger (d'Alemberts løsning av bølgeligningen, samt et utlegg om bakgrunnen for diffusjonslignigen) 12.3 - 12.5
20 Partielle differensialligninger (løsning av diffusjonsligningen ved separasjon av variabler) 12.6
21 Partielle differensialligninger (løsning av laplaceligningen ved separasjon av variabler, randverdiproblemer) 12.6
22 Partielle differensialligninger (løsning av diffusjonsligningen ved fourierintegral og -transformasjon) 12.7
23 Numerisk løsning av 1. ordens ordinære differensialliginger (Eulers metode, Heuns metode, RK4 og baklengs Euler for en 1. ordens ordinær differensialligning) 21.1
24 Numerisk løsning av 1. ordens ordinære differensialligninger (Eulers metode, Heuns metode, RK4 og baklengs Euler for system av 1. ordens ordinære differensialligninger) 21.3
25 Numerisk løsning av partielle differensialligninger (elliptiske partielle differensialligninger, bruk av fempunktsformelen) 21.4
26 Numerisk løsning av partielle differensialligninger (parabolske partielle differensialligninger, foroverdifferanse og Crank-Nicolsons metode) 21.6
27 Repetisjon (eksamen høst 2011, oppgave 1 til og med oppgave 4a) Eksamen høst 2011
28 Repetisjon (eksamen høst 2011, oppgave 4b til og med oppgave 6) Eksamen høst 2011
2012-11-22, Marius Thaule