Pensumliste


Alle kapittel henvisningene refererer til Advanced Engineering Mathematics skrevet av Erwin Kreyszig

Kapittel og sidenummer til Kreyszig, utgave 10:

 • Kapittel 6.1 - 6.7
 • Kapittel 9.6, 9.7 fram til "Vector Fields That are Gradients" side 400,
 • samt appendiks A3.2.
 • Kapittel 11.1 - 11.4, 11.7, og 11.9 fram til "Discrete Fourier Transform (DFT),…" side 528
 • Kapittel 12.1 - 12.3, 12.4 fram til "Characteristics.." side 555, og 12.6, 12.7, 12.12
 • Kapittel 19.1, 19.2, 19.3 fram til "Equal Spacing…" side 812, og 19.5 fram til "Adaptive Integration" side 832
 • Kapittel 20.1 - 20.3
 • Kapittel 21.1 fram til "RKF" midt på side 904, kapittel 21.3 der "RKN Methods" går ut,
 • Kapittel 21.4 fram til "ADI Method", og 21.6
 • Notat om "Complex Fourier Series"
 • Notat om Newtons metode for systemer
 • Alle øvingene er pensum

Kapittel og sidenummer til Kreyszig, utgave 9:

 • Kapittel 6.1 - 6.7
 • Kapittel 9.6 - 9.7 fram til "Vector Fields That are Gradients" side 407, samt appendiks A3.2
 • Kapittel 11.1 - 11.4, 11.6 - 11.7, og 11.9 fram til "Discrete Fourier Transform (DFT),…" side 524
 • Kapittel 12.1 - 12.3, 12.4 fram til "Characteristics.." side 550, og 12.5, 12.5, 12.11
 • Kapittel 19.1, 19.2, 19.3 frem til "Equal spacing…" side 804, og 19.5 fram til "Adaptive Integration" side 824.
 • Kapittel 20.1 - 20.3
 • Kapittel 21.1 fram til "RKF" på side 893, 21.3 der "RKN Methods" går ut
 • Kapittel 21.4 fram til "ADI Method" side 914, og 21.6
 • Notat om Newtons metode for systemer
 • Alle øvingene er pensum
2011-11-21, rosef