Tid og sted for undervisningen


Forelesning

  • Onsdag 10.15 - 12.00, i auditorium S3
  • Torsdag 12.15 - 14.00, i auditorium S3

Øvingsveiledning

  • Mandag 15.15 - 17.00, i auditorium S3

Informasjon om hvor de ulike grupperommene er, finner du her.

2011-08-25, rosef