Lærebok og notater


Lærebok:

  • Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9. eller 10. utgave

Kapittel om komplekse fourier rekker for studenter med 10th ed. av Kreyszig:

Notater:

2011-09-21, rosef