Øvinger


Hjemmeøvingene kunngjøres på denne siden ukentlig. Øvingene skal til godkjenning hos studentassistentene.

Veilending i øvingene foregår Mandager 15:15 - 17:00 i S3 f.o.m. uke 35.

Det blir i alt 12 ordinære hjemmeøvinger, hvorav minst 8 av 12 må være godkjent for å få adgang til eksamen. En øving blir godkjent dersom besvarelsen viser tegn til "hederlig insats" og ikke er mangelfull. Øvinger levert etter innleveringsfristen blir ikke godkjent.

Hjemmeøvingene kunngjøres nedenfor hver mandag 2 uker i forveien. Innleveringsfrist er torsdager klokken 18.00.

Øvingene skal leveres i hyller merket med fagkode og gruppenummer i tredje etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II. Husk å stifte sammen arkene og ha med riktig informasjon på toppen av forsiden. Øvingene leveres ut ferdig kommentert samme sted. Dersom en øving du har levert inn ikke er blitt vurdert, ta kontakt med studassen din snarest! Det vil ikke bli anledning til å få godkjent øvinger på et senere tidspunkt!

Her kan du få tilsendt en oversikt over dine godkjente øvinger.


2011-11-25, rosef