Fremdriftsplan


Det kan forekomme endringer i fremdriftsplanen. Referanser til 10. utgave vil være tilgjengelig innen kort tid.

Uke Avsnitt i Kreyszig 9 Avsnitt i Kreyszig 10 Tema
34 6.1 - 6.2 6.1 - 6.2 Laplace-transformasjon
35 6.3 - 6.5 6.3 - 6.5 Laplace-transformasjon
36 6.6 - 6.7 og 11.1 - 11.2 6.6 - 6.7 og 11.1 - 11.2 Laplace-transformasjon og Fourier-rekker
37 11.3, A3.2 og 9.6 - 9.7 11.2, A3.2 og 9.6 - 9.7 Fourier-rekker og partiellderivasjon
38 11.4 og 11.6 Notat og 11.4 Fourier-rekker og approksimasjon
39 11.7, 11.9 og 12.1 11.7, 11.9 og 12.1 Fourier-integral, -transformasjon og partiell differensialliginger
40 12.2 - 12.4 12.2 - 12.4 Partielle differensialligninger
41 12.5 - 12.6 12.5 - 12.7 Partielle differensialligninger
42 19.1 - 19.2 19.1 - 19.2 Introduksjon til numerikk, løsning ved iterasjoner
43 19.3 + notat og 19.5 19.3 + notat og 19.5 Newtons metode for systemer, interpolasjon, integrasjon og derivasjon
44 20.1 - 20.3 20.1 - 20.3 Numerisk lineær algebra
45 21.1, 21.3 21.1, 21.3 Numeriske metoder for differensialligninger
46 21.3 - 21.4 og 21.6 21.3 - 21.4 og 21.6 Numeriske metoder for differensialligninger
47 Repetisjon
2011-09-21, rosef